Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Maria lär oss föda fram Jesus i vårt liv.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

F Raniero Cantalamessa, det påvliga hushållets predikant ger predikningar i samband med advent. I sin sista adventbetraktelse reflekterade han över att bereda rum i vårt inre så att Jesus kan födas i vårt hjärta. Han höll sin predikan i närvaro av Benedikt XVI och kardinalerna i påvens stab. Här är några av huvudtankarna i hans predikan:  

När tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna: Med evangelisten Paulus går vi Kristus till mötes. Vi är Kristi mödrar när vi bär honom i vårt hjärta och i vår kropp genom att med rent och uppriktigt samvete praktisera den gudomliga kärleken .

F Cantalamessa citerade Franciskus  av Assisi: Vi föder fram Jesus genom att handla på ett kärlkesfullt sätt, så att vårt arbete helgas och lyser som exempel för andra. St Franciskus säger att vi är havande med Kristus när vi älskar honom med uppriktigt hjärta och med ett samvete inriktat på rättfärdighet, och vi föder fram honom när vi utför kärlekens gärningar i i världen.

För St Bonaventura är själen havande med Jesus när man otillfredställd med det liv man lever i helig inspiration och med helig glöd resolut tar avstånd från dåliga vanor och sådant som är fel i ens liv. Den helige Ande inspirerar oss till detta, och genom den helige Andes nåd bli vi liksom andligt havande med det nya livet i Kristus. Kristus har blivit avlad i oss.

Guds Son blir född i vårt hjärta när själen, med Guds hjälp och god vägledning utvärderar och utväljer det goda och rätta ("make a right discernment"), och genast handlar och lever i enlighet med detta. Detta är en mognadsprocess. Ofta anar vi vad som är den rätta vägen, men väljer den inte konsekvent, utan tvekar för att vi är rädda att misslyckas.

F Cantalamessa understryker att det är viktigt att det nya livet i Jesus tar sig uttryck i en sinnesändring som leder till konkret handlande, att vårt liv och våra vanor konkret ändras. Om vi inte handlar konkret i enlighet med vår erfarenhet av Jesus är Jesus visserligen avlad inom oss, mottagen i  vårt inre, men inte framfödd. Det kan som i så många fall sluta med andlig abort. Om du beslutar dig för att ändra ditt liv och din livsstil, att bli fattig i anden och ödmjuk och som Maria bara söka Guds nåd, utan att bekymra dig om hur människor ser på dig, så måste du, skriver St Bonaventura, rusta dig själv med mod, för det kommer du att behöva.

F Cantalamessa utgår i sin predikan från Guds moder och uppmanar oss att denna jul ta hennes exempel som utgångspunkt för att ge våra liv en ny andlig inriktning: Att verkligen både vara havande med Jesus i vårt hjärta och föda fram honom genom kärlekens gärningar. Läs hela predikan å engelska.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-12-20 20:31 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren