Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Sorglig hantering av äktenskapslagstiftningen försvagar regeringen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Förslag till "ram-proposition" för ny äktenskapslag har nu framtagits och lämnats för bearbetning i lagrådet. I propositionen föreslås att det lagstadgas att vigselförrättare inte har skyldighet att viga, vilket skulle garantera religionsfriheten, samtidigt som kyrkorna har möjlighet att ansöka om vigningsrätt. Flera av de borgerliga partierna är angelägna om religionsfriheten, och tydligen anser man att man garanterar denna genom att skriva in denna klausul i lagen. Från vissa andra håll, t.ex. vänsterpartiet har det dock hörts andra tongångar, och en sådan klausul kan lätt tas bort i ett senare skede. Därför hade det varit bättre med en proposition om civiläktenskap som helt skiljer på statens och samfundens angelägenheter. Så resonerar också andra bloggare.

Stefan Swärd påpekar att det kan bli en dramatisk omröstning i riksdagen. Vi har tre förslag som kan ställas mot varandra:

  • Regeringspropositionen
  • Ett förslag om civilrättslig lagstiftning från kristdemokrater, ett antal moderater och några centerpartister och folkpartister
  • Opositionens förslag

Swärd skriver:

Ett dilemma är att om tre alternativ ställs mot varandra kommer oppositionens förslag att få flest röster och vinna i riksdagen.Det skulle bli ett förödande nederlag för Reinfeldt regeringen. Varför skulle oppositionspartierna gå in och hjälpa en splittrad regering med att få igenom Reinfeldts förslag till äktenskapslagstiftning? I ett sådant läge kan allianspartierna pressas till att gå med på det tredje alternativet, civillagstiftning, för att undvika att bli nedröstad i riksdagen av oppositionspartierna. Så loppet är inte kört för Göran Hägglunds förslag om en civilrättslig äktenskapslagstiftning, trots att man i förhand har stöd hos max 10 procent av riksdagens ledamöter. Så fungerar demokrati och majoritetsstyre.

Som jag sagt tidigar tycker jag det är olyckligt, ja, ansvarslöst att lämna ut äktenskapslagstiftningen till en så äventyrlig omröstningscirkus i riksdagen, det hade varit bättre att avvakta och utreda frågan bättre så att man kunde grundlägga en bred parlamentariskt förankrad proposition som skapar stabilitet i samhället och som står sig över lång tid utan risk att snart rivas upp av kommande regeringar. Och barnens perspektiv har man inte alls beaktat i förslaget. Det här handlar helt om de vuxnas behov.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om  
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-11-21 7:18 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren