Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Religionsfrihet adjö med Reinfeldts äktenskapsproposition.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Har vi verkligen religionsfrihet i vårt land om Reinfeldts äktenskapsproposition går igenom, frågar sig Henrik Alexandersson.

Henrik Alexandersson är den bloggare som drog igång protesterna mot FRA-lagen. Han är liberal och tycks inte vara kristen, men stöder nu med glasklar argumentation Göran Hägglunds kompromissförslag till proposition för äktenskapslagstiftningen. I ett mycket välskrivet och tydligt strukturerat inlägg analyserar han Reinfeldts ministerstyre och hur han klampar in på religionsfrihetens område. Om lagen ändras enligt intentionen i de tre allianspartiernas proposition föreslår han kyrkorna att gå i strejk och vägra skriva på några som helst vigsel-papper för statens räkning. Han skriver:

 Med kristdemokraternas förslag om civilrättslig registrering kommer kyrkan inte ha något att göra med registrering av äktenskap, i formell mening. Visst, man kan ställa till med ett kyrkbröllop som symbolisk handling. Eller någon annan cermoni, om man känner för det. Men själva juridiken överlämnas till de två inblandade människorna och staten. Det är en rätt sympatisk attityd. Staten sköter registreringen – och lägger sig inte i vad olika religiösa organisationer pysslar med. För att komma från kristdemokraterna är detta ett enastående liberalt förslag. Så vad är då probelemet?

Jo, resten av regeringen kräver alltså samkönade äktenskap. Det innebär bland annat att en från staten fristående organisation – Svenska Kyrkan – kommer att tvingas att viga alla som vill. Vad är detta för trams? När fick staten rätt att styra liturgin i religiösa organisationer? Och varför i herrans namn skall man tvinga en organisation där många ogillar eller rent av hatar bögar att viga dem, till på köpet i samfundets egna "heliga" lokaler?

Ja, många religiösa har en helfnoskig uppfattning om bögar. Andra inte. Men själva grejen är att det känns väldigt vanskligt att börja tvinga religiösa organisationer att göra saker som många av dess medlemmar anser strider mot "guds ord".
Det ger lite väl auktoritära vibbar när staten går in och vrider om armen på präster för att tvinga dem att utöva sitt ämbete på ett sätt som en del av dem inte anser går ihop med den "heliga skrift" som är meningen med hela föreningen. Om staten tvingar religiösa samfund att "svika sin lära" och ändra sin verksamhet – har vi då verkligen religionsfrihet i vårt land?

Att Katolska kyrkan inte kommer att ansöka om tillstånd för vigningsrätt står helt klart. Stefan Swärd, ordförande i EFK (Evangeliska frikyrkan) anser också på sin blogg att inskränkningen i religionsfriheten som Reinfeldts proposition innebär, varför han vill lämna tillbaka sin vigselrätt till Reinfeldt.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-11-9 5:19 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren