Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Ann-Louise Erikssons och Fredrik Reinfeldts maktspråk.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

På SvT:s hemsida finns en videosnutt med eftersnack mellan Dagens chefredaktör Elisabet Sandlund och Svenska kyrkans forskningschef Anne-Louise Eriksson om Svenska kyrkan och könsneutrala äktenskap efter ett Rapport-inslag 6 november. Inslaget är ett skolexempel på härskartekniker.  Skuldbeläggning är en klassisk sådan teknik som Anne-Louise använder när hon anklagar Elisabeth för att hota när hon försöker beskriva problem som kan uppstå. Lägg också märke till kroppspråket.  Se videon här.

Man anar att om den falang som Anne-Louise Eriksson tillhör kommer att ha makten i Svenska kyrkan, så kommer det inte att vara lätt att vara dissident och inte vilja viga samkönade par. Löftet om valfrihet verkar mest vara ett fagert tal för att lugna de tveksamma, men Eriksson uttrycker någon slags majoritetens diktatur.  Det finns i Svenska kyrkan en grupp som driver frågan att man skall inte bara behålla vigselrätten, utan också faktiskt införa som en ordning att kyrkan skall viga samkönade par. Eriksson tillhör uppenbarligen dem som tycker så. Dag Sandahl avslöjar på sin blogg att en grupp på fem personer har skickat ett upprop inför det kyrkoval som äger rum 2009. Man vill ha undertecknare till en debattartikel som ska komma i Kyrkans Tidning där man kräver att Svenska kyrkan skall ha vigselrätten kvar,könsneutral äktenskapslagstiftning, och större tydlighet vad gäller kraven för att bli vigd till präst i HBT-frågor och kvinnliga präster. Man anar en långa och segslitna problem av samma typ som Svenska kyrkan dragits med i samband med kvinnoprästfrågan.

Vad svenska kyrkans biskopar egentligen tycker och tänker vet vi inte. De sitter tysta som möss. Ingen har heller kommenterat Reinfeldts mästring av dem när han säger att det blir svårt att vara emot att viga enkönade par när lagändringen gått igenom. Också detta ett exempel på maktspråk. Ministerstyre skulle man kanske kalla det eftersom det är en statsminister som uttalar sig. Är måhända agendan att biskoparna skall övertygas om den "rätta" inställningen genom maktspråk kombinerat med skuldbeläggande för homofobi och diskriminering om man är motsträvig till att viga enkönade par. Se också kommentar på Fredrik Norbergs blogg.

Dag Sandahl ställer på sin blogg vissa frågor kring hur det gått till när Erikssons tjänst utlystes. Han skriver: "Var Erikssons tjänst utlyst och fick hon den i öppen konkurrens med andra vetenskapligt meriterade innan hon blev forskningschef? Så skedde förr. Jag satt i forskningsrådet sedan starten tills det upphörde och vet. Just rekryteringen av dr Eriksson fick vi aldrig lägga oss i. Jag frågar därför att jag vet allså." Både Elisabet Sandlund Anne-Louise Eriksson var rörande överens om att det har funnits och kommer att finnas en öppenhet och offentlighet i Svenska kyrkan, så jag antar att liknande frågor är tillåtna att ställa och att besked finns att få.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-11-8 21:43 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren