Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Den nya alliansen Reinfeldt - RFSL.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 Reinfeldt har åstadkommit en riktig smäll i ansiktet på kristenheten i Sverige. Efter att Göran Hägglund lagt fram ett förslag som äntligen skulle lösa den segslitna frågan om könsneutrala äktenskap vilket innebär en civilrättslig reglering av vigsel med full likställighet mellan heterosexuella och homosexuella par och som även flera kyrkoledare ställt sig bakom och flera samfund ock ideologier kunnat enats kring och som också DN´s och Expressens ledarsidor gett sitt stöd och som skulle leda till stabilitet och fortsatt samförståndsanda till gagn för barnen, för de homosexuella, och för religionsfriheten.

I stället väljer Reinfeldt att ge det kristna Sverige och alla andra människor (minst en tredjedel av befolkningen, även många homosexuella) som vill bevara äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna en rejäl smäll i ansiktet och säger att nu vill han vara en resultatpolitiker som skall köra över dem. Religionsfrihet och kyrkligt självbestämmande tycks han inte vilja ge fem öre för, och beschäftigt säger han att bröllopsklockor kan börja klinga redan i maj. Detta är verkligen Gustav Vasas takter, som en diktator och kung av Guds nåde tror han visst han kan styra och ställa med kyrkan som han vill.

Om det går som Reinfeldt tänk finns finns risk att det byggs in  spänningar in i det svenska samhället för lång tid framöver. Det innebär en försvagning av barnens position i samhället, och han kör över huvudstråken i de stora religionerna. I Katolska kyrkan som är en världskyrka är äktenskapet ett sakrament, det är ett starkt fundament för samlevnad mellan man och kvinna, med koppling till barn och familjebildning som är väl genomtänkt och absolut inte något påfund av homofober som RFSL och Reinfeldt verkar vilja få det att framstå som. Reinfeldt uttrycker tydligt att hans intention är att påverka kyrkorna: I DN 6 november säger han att han med tiden tror att det blir färre och färre samfund som vägrar att viga samkönade par och att "det blir svårt att vara emot".

När det nu blir fri röstning i riksdagen hoppas jag att frågan kan få en bättre belysning och att våra riksdagsledamöter beslutar i den nu enda rimliga riktningen: En obligatorisk civilrätslig vigsel och att kyrkornas civila vigselrätt upphör. Men läget är osäkert, många verkar köpa RFSL´s propaganda. RFSL har c:a 5000 medlemmar och kan knappast sägas representera ens alla homosexuella. Jag tror inte att RFSL är ett dugg intresserade av äktenskapet som en teologisk fråga. Att döma av många kommentarer både i pressen och anonymt på min blogg så finns en överväldigande negativ hållning till kyrka och religion. Jag har också fått flera arga kommentarer som med okvädningsord skäller ut och hånar mig både för homofobi (en egenskap jag definitionsmässigt har enligt dem eftersom jag försvarar äktenskapet i dess nuvarande form) samt för att jag förespråkar den livslånga troheten. Jag tror att RFSL´s strategi är att med politiska medel förändra Kyrkans äktenskapssyn, därför att de vet att den är ett starkt fundament för samlevnad mellan man och kvinna, man är inte ett dugg intresserad av kyrkbröllop för sina medlemmar. Lite statistik kan ge proportion åt frågan: Sedan partnerskapslagen infördes 1 januari 1995 har 2630 partnerskap förrättats. Ungefär 300 nya partnerskap förrättas varje år, vilket kan jämföras med 45 000 äktenskap årligen.

Kom ihåg att KD i denna fråga inte representerar som det sägs i propagandan en liten sekt på 3-4 % som blockerar vad alla andra riksdagspartier vill genomföra, utan att man har minst en tredjedel av befolkningen med sig i denna fråga, förmodligen betydligt fler.

Men läget är osäkert, det är inte alls säkert att riksdagsledamöterna kommer att ta sitt förnuft till fånga när det nu blir fir röstning i riksdagen. Detta är en ödestid för Sverige. Låt politikerna få ha sina fiskar varma. Dags för alla goda krafter att dra upp till Stockholm och demonstrera!

Läs också Dagens ledare: Reinfeldts hugg i ryggen.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-11-6 7:05 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren