Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Klart att kyrkorna förlorar sin vigselrätt förr eller senare...
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

 Hasse Boström skriver inisktsfullt på sin blogg, att om könsneutrala äktenskap går igenom, så är det bara en tidsfråga innan kyrkorna förlorar sin vigselrätt. Om opositionen kommer till makten kommer man inte att nöja sig med att kyrkliga vigselförrättare får säga nej till att viga enkönade par. Så kommer det att bli. Att tro något annat är blåögt.

Dagen sammanfattar i en artikel det aktuella politiska läget i arbetet med äktenskapslagen.

Stefan Swärd skriver på sin blogg om hur han ser på saken, jag är i stort sett enig med honom. Jag återkommer med en utförligare kommentar när jag har mera tid.

Helle Klein tycker att det vore olyckligt om Svenska kyrkan kommer in i en ny långdragen samvetsklausul-diskussion när det gäller att viga samkönade par av samma typ som den gamla tvisten om kvinnopräster. Jag håller helt med henne om att detta vore olyckligt, däremot inte om hennes slutsats. Hon tillhör den minoritet av kristna som anser att Kyrkan själv bör införa könsneutrala äktenskap, och därmed kvalificera för ett statligt krav att samfund/präster som vill ha vigselrätt måste acceptera att viga samkönade par. Katolska kyrkan anser detta teologiskt omöjligt och denna ståndpunkt delas av många andra samfund liksom, förmodar jag, av majoriteten av präster i Svenska kyrkan. Bättre då att avstå från vigselrätt.

Liksom Stefan Swärd anser jag att bästa alternativet vore att inte ändra något alls och behålla nuvarande ordning, men utsikterna att det skall bli så ser ganska små ut. Det näst bästa förslaget är att införa en obligatorisk civilrättslig giftemålsakt, och att vigsel i kyrkor och samfund hanteras som samfundsinterna angelägenheter.

Till sist kan det inte nog betonas att frågan om att bevara äktenskapet heterosexuellt inte är en diskrimineringsfråga eller att man värderar olika former av kärlek olika. De homosexuella är i dagens läge inte legalt diskriminerade i Sverige. Äktenskapets natur att utgöra en normativ grund för föräldraskap och föräldraansvar är något alla människor är beroende av, oberoende av vilken sexuell läggning. Även homosexuella personer har blivit till genom en mamma och en pappa. Att par av samma kön inte kan ingå äktenskap strider inte mot den grundläggande rättsprincipen att lika skall behandlas lika eftersom ett sådant parförhållande inte innehåller den komplementaritet och förmåga att frambringa nytt liv som konstituerar äktenskapet.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om


Posted 2008-10-29 7:41 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren