Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Religionsfrihet när den är som bäst.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är oroväckande och obegripligt att det finns krafter i Sverige som vill avskaffa religionsfriheten. Det är en mycket viktig mänsklig fri- och rättighet som är grundläggande för alla de andra mänskliga fri- och rättigheterna. Faller religionsfriheten är också de andra fri- och rättigheterna hotade.

I Carin Hjulströms TV-program 21.30 kunde Göran Skytte, kristen och Nina Lekander, ateist på bästa sändningstid tala om tro och existentiella frågor. Göran Skytte om sin omvändelse, om Jesus, om bönens betydelse, Nina Lekander om att hon inte tror på sådana spökerier. Detta är religionsfrihet när den är som bäst. I många andra länder skulle en sådan sak vara omöjligt. Vi ser hur t.ex. kristna förföljs i Irak, Indien, Vietnam. Vi ser hur intresset och engagemanget för detta är väldigt lågt i Sverige vilket är förvånande med tanke på att Sverige brukar hålla fanan högt när det gäller att försvara olika minoritetsgrupper.

Tidningen Dagen kommenterar religionsfriheten i en ledare. Man skriver:

"En tv-debatt mellan Skyttes och Lekanders motsvarigheter i islamistiska länder är helt otänkbart. Omvändelse till annan tro, liksom religionskritik, förkastas bådadera med hårdföra metoder. Här i Sverige kan vi lätt förfasa oss över bristen på yttrande- och religionsfrihet ute i världen. Det gäller på samma gång att ständigt försvara och lyfta fram religionsfriheten som en grundläggande rättighet. Hoten kommer både inifrån religionerna själva och från krafter utifrån.
Den islamiska konferensen OIC har i flera år jobbat för att förbjuda rätten till religionskritik via FN, och arbetar nu för att jämställa religionskritik med rasism. Tänkandet sprider sig också bland en del kristna i världen som exempelvis vill införa hädelselagar.
Från ateistiskt håll drivs här i Sverige en kampanj för att ta bort religionsfriheten som juridiskt begrepp. Förespråkarna vill ha bort all särlagstiftning som pekar ut just religionerna framför andra livsåskådningar, och anser att andra grundlagar räcker för att ge skydd.
Men det är knappast färre fri- och rättigheter vi behöver i världen, utan i så fall ännu flera. Det skulle vara ett hån mot alla dem som förföljs för sin tro att ta bort trosfriheten som juridiskt begrepp."


Posted 2008-10-17 7:39 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren