Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Bra gjort Christer och Stefan!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Stefan Swärd, ledare för Evangeliska Frikyrkan och Christer Sturmark, har gemensamt skrivit en artikel som publiceras på DN debatt idag där uttrycker det bekymmersamma i att tillsättandet av en rektorspost vid Lunds universitet väcker protester enbart av det skälet att personen som förelås för tjänsten är kristen.  Så får det inte vara i  ett liberalt och upplyst Sverige säger författarna. "I ett sekulariserat och liberalt samhälle av svensk modell är det nödvändigt med tydliga principer för hur vi bör leva sida vid sida, med olika livsåskådningar och etiska värderingar", skriver man.

Visst finns det former av religiös tro som är oförenlig med vetenskaplig grundsyn, men så är det givetvis inte i allmänhet. Det finns gott om troende forskare, som förmår särskilja sin religiösa tro och sin akademiska verksamhet. Det är bra att Sturmark och Svärd på detta sätt samarbetar för att klargöra saker som borde vara självklara men uppenbarligen inte är det.

Läs mera: Tro och Förnuft: Encyklika av påven Johannes Paulus II från 1998.

Mera om tro och förnuft på denna blogg.

 

 


Posted 2008-10-14 15:57 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren