Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Argument saknas för könsneutralt äktenskap.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är uppenbart att de som vill förändra äktenskapets innehåll så att det blir könsneutralt saknar argument för varför detta skall ske. Nu skriver trojkan från Broderskapsrörelsen en artikel i Dagen med liknande innehåll som den tidigare i SvD publicerade artikeln där de stämplade Claphaminstitutet som "kristen höger". Jag kan känna sympati för deras beskrivning av att de inspirerade av sin kristna tro har hjärtat till vänster med engagemang för sociala frågor, rättvisa, solidaritet etc. Men sedan kommer det: Skånberg och Swärd som de med dårars envishet fortsätter att kalla "den kristna högern i Sverige" beskylls för att minsann inte vara det minsta intresserade av socialt engagemang eftersom de ägnat mer än halva texten i sin replik åt äktenskapsfrågan. I broderskapsdebattörernas värld tycks bara finnas två alternativ: Att vara socialt engagerad vänstermänniska och för könsneutrala äktenskap eller att vara "kristen höger" (som definieras som att vara ointresserad av sociala och humanitära frågor) samt för att bevara äktenskapet som hittills, dvs en institution som  syftar till att knyta samman barnet med dess båda biologiska föräldrar.

Jag börjar nästan misstänka att broderskaparnas manifest är led i en uttänkt strategi för att lotsa igenom förslaget om ny äktenskapslag utan att behöva diskutera argumenten för och emot.  Det finns nämligen inga vettiga argument för att driva igenom en könsneutral äktenskapslag, däremot finns det många skäl mot. Skälen mot har framförts i remissvaren från kyrkorna och SKR till den Regnerska utredningen, det står också mycket att läsa på kampanjen Bevara äktenskapets hemsida. Skälet till att kyrkornas remissvar och kampanjen bevara äktenskapet (som nu är uppe i drygt 57.000 namnunderskrifter)  förtigs är att de som vill driva igenom könsneutral äktenskapslag HAR INTE ETT ENDA ARGUMENT ATT SÄTTA EMOT. REGNERS UTREDNING PRESENTERAR HELLER INGA VÄGANDE ARGUMENT FÖR EN FÖRÄNDRING UTAN HÄNVISAR ENDAST TILL TIDSANDAN. Jag tror man är livrädd för en seriös debatt med kristna som har en medvetenhet i dessa frågor och är för äktenskapets bevarande. Därför är strategin istället att definiera bort dem genom att kalla dem "kristen höger" och försöka manövrera bort från en sakdiskussion.

Men diskrimneringen av homosexuella då? Ja, detta är ju det argument som framförs till försvar för att göra äktenskapet könsneutralt, men DET ÄR INGET HÅLLBART ARGUMENT. Äktenskapet i dess nuvarande form är inte och har aldrig varit diskriminerande för homosexuella. Att par av samma kön inte kan ingå äktenskap strider inte mot den grundläggande rättsprincipen att lika skall behandlas lika eftersom ett sådant parförhållande inte innehåller den komplementaritet och förmåga att frambringa en ny generation människor som konstituerar äktenskapet.


Posted 2008-10-14 22:45 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren