Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Biskopsynoden om Bibeln: Lär av protestanterna!
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Just nu pågår ett biskopsmöte (synod) i Rom där påven och mer än 200 biskopar från hela världen diskuterar Guds Ord. Biskoparna vill uppmärksamma Bibeln och råda bot på Katolska kyrkans rykte att inte bry sig om Bibeln lika mycket som protestanterna. Biskoparna utövar en del självkritik på det området, bl.a. biskop Ri Pyung-Ho från Korea talade om predikan på synodens sjätte dag:

Protestanter läser Bibeln, men vi katoliker talar om Bibeln, om vi överhuvudtaget uppmärksammar den. Protestanter kan bibelord utantill, vi katoliker kan inte en enda vers utantill. Naturligtvis finns det många problematiska aspekter i protestanternas sätt att predika, menade biskopen, men åtminstone är det så att Guds Ord är en del av deras mentala utrustning för att möta livets problem. Vi katoliker borde också införliva en del memorering av bibelord i vår katekes, menade han.
Protestanter citerar bibeln, vi katoliker abstraherar ett tema från bibelordet och tar för givet att det är bibliskt. Ett typiskt exempel på denna tendens att reducera Bibeln till abstraherade teman ses i en viss typ av predikan, som är alltför ofta förekommande: Prästen läser söndagens predikan, reducerar texten till ett tema som han utlägger utan att någonsin återkomma till referenser till själva bibeltexten... Jesus,den store historieberättaren används för tendensiösa moraliserande utläggningar. Genom att göra så reducerar vi kraften i Guds Ord till abstrakt algebra.

Det skall bli intressant att följa synodförhandlingarna som så småningom väl kommer att resultera i ett slutdokument fastställt av påven om Guds Ords betydelse i Kyrkans liv.


Posted 2008-10-10 7:28 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren