Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Flummig kristen vänster.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

 "Älska din nästa som dig själv" (Matt 22:39), kärleksbudskapet är grundläggande för den kristna tron. Inte ens detta lyckas Peter Weiderud, Anna Ardin och Ulf Bjereld säga på ett klart sätt i det mest flummiga sammelsurium jag sett med sammanblandning av vänsterpolitik och kristendom vilket inte gör rättvisa åt vare sig det ena eller andra. I en artikel i SvD redogör man för Broderskapsrörelsens nya manifest. Kärleksbudskapets radikalitet förvandlas till socialdemokratisk politik kort och gott och
grundläggande kristna värderingar tar man avstånd från och beskriver som högerpolitik. Det gamla högerspöket plockas nu fram ur garderoben igen, nu med kristna förtecken.

Man beskriver sig själva som de goda som står för förlåtelse, upprättelse, frihet, jämlikhet, solidaritet, som om inte det vore något som alla kristna, ja alla människor av god vilja står för, men artikelförfattarna målar upp ett högerspöke som tydligen anses stå i opposition till dessa värden. "Den kristna högern exkluderar och gör skillnad mellan människor", säger man. 

Vilka den kristna högern är säger man inte bestämt, men tydligen är jag själv inkluderad eftersom Kristdemokraterna och Claphaminstitutet pekas ut, det senare har jag själv varit med och grundat. Läser man de artiklar som producerats hittills av Claphaminstitutet, så tycker jag inte det ger associationer åt högerhållet precis, det har handlat om ämnen som yttrandefrihet och föreningsfrihet, kampen mot trafficing, ateismen som illusion eller hur ett ansvarigt sexuellt beteende är ett verksamt skydd mot HIV som ett komplement till kondomanvändning och vaccinering.

Även som katolik verkar jag fösas in i högerfållan enligt Peter Wederud, för i en intervju i Dagen mejslar han ut mera vad som menas med den kristna högern:

"Dels kan man se högerns syn på moralfrågor, det blir abort, homosexualitet och andra privatmoraliska frågor. Där har vänstern en bredare syn. Dels finns synen på sanning. Det finns de som kopplar samman religion och politik och utgår från att man har funnit sanningen och på det sättet skapar en fundamentalism."

Vänsterns "bredare syn" tolkar jag som att man accepterar eller närmar sig den kulturradikala ny-etiken enligt vilken abort är en mänsklig rättighet utan några etiska invändningar eftersom fostret anses vara en del av moderns kropp, likaså självfallet att man är emot äktenskapet som ett förbund emllan man och kvinna. Att vara mot abort och för det heterosexuella äktenskapet placerar tydligen mig med majoriteten av världens katoliker och övriga kristna under högerspökets kappa. Vad man menar med fundamentalism är något mindre klart. Om man avser en bokstavlig bibeltro och att försöka skapa en teokratisk stat på samma sätt som i vissa muslimska länder är jag med, men sådana kristna är ytterst sällsynta i Sverige, i USA sägs det finnas en kristen extrem-höger som jag kritiserat i ett tidigare inlägg, men vissa påstår att det är mycket liten grupp även där. Men om man med fundamentalism menar att ta den kristna tron som förmedlats av Kyrkan på allvar och att ansvarsfullt försöka leva utifrån sin tro i samhället på samma sätt som de första kristna, då inser jag att jag i gott sällskap med påven och många engagerade kristna ur alla samfund åker in under högerspöket även i detta avseende.

Det är tråkigt att broderskaparna på detta sätt sammanblandar kristendom och politik och försöker använda politiken för att sätta upp kristna mot kristna. Den kristna rösten behövs så väl i vårt samhälle, men kristendomen är inte höger eller vänster. Politik kan föras på ett ansvarsfullt och engagerat sätt utifrån kristna värderingar vare sig man är åt höger eller vänster.


Posted 2008-10-2 4:44 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren