Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Den kristna högern i USA
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

 "DEN KRISTNA HÖGERN kan sägas leva i evangelierna före Golgata. Likt lärjungarna är de inställda på världslig makt, inklusive makten att när de så önskar kalla ned eld från himlen över misshagliga", skriver Håkan Arenius i Dagen i samband med att han uppmärksammar en bok av Chris Hedges: Amerikanska fascister - den kristna högern på frammarsch, som givits ut på Ordfront. Han fortsätter fortsätter:

"De (den kristna högern) föredrar att betjänas och döda framför att tjäna och dö. Här finns, liksom i marxismen, element som en kristen kan känna igen, men resultatet blir en perverterad kristendom. Hur kan man tro på en sanning som dödar för att bevisa sig? Kristus dör för sanningen, fanatikern dödar för sanningen. Den kristna högerns ansikte är hårt och egenkärt. Sådant är inte Kristi ansikte."

Chris Hedges är journalist och har fått Pulitzerpriset och Amnestys pris för mänskliga rättigheter och han är själv kristen. I sin bok analyserar han glasklart och utan förmildrande omskrivningar den ideologi som den kristna högern i USA omfattar. Den kristna högern är fascister och fastän de kallar sig kristna har deras budskap mycket lite att göra med kristen tro. En grupp lär ut ”Evangelism explosion”, deet handlar om hur man ”kärleksbombar” någon in i församlingen genom att visa utstuderad vänlighet. Bibeln kallas "pistolen som man inte skall visaförrän man är färdiga att avfyra den”. Detta är ett av många exempel på det krigiska språkbruk som används av den kristna högern.

Arenius kommenterar:

"Någonstans här manipuleras den genuina omsorgen. När Guds kärlek blir ett verktyg som kan användas för att uppnå vissa syften har den perverterats. Ytterst lurar den nakna cynismen här. Bara i det ljuset kan man förstå den kristna ultrahögerns symbios med rå kapitalism. Om Gud blir ett verktyg i människans hand får hon skylla sig själv om hon inte använder det. Den utsatte får stå sitt eget kast. Med denna grymma ideologi blir det rätt för en pastor att leva lyxliv på utfattiga medlemmars bekostnad – om de ger i tro kan de ju bli lika rika och välsignade som han! Och om sjukdom eller arbetslöshet beror på att människor är klena i tron behövs inga socialförsäkringar."

Samtidigt som den kristna högern är emot lagar på det sociala området är de mycket starkt för lagar på andra områden som när det gäller abort, homosexualitet eller att man skall ha rätt att använda Gamla Testamentets skapelseberättelse som en biologibok som alternativ till Darwins evolutionsteori.

En ideologi som frodas inom den kristna högern är vad som kallas dominionism, Den går i korthet ut på att judarna ersatts av de kristna som Guds utvalda folk. De kristna har därför uppdraget att att skapa en kristen stat, om så krävs med våld. Därför har ett kristet USA ”rätt” att utöva världsherravälde. De kristnas uppgift är att ta kontroll över det syndfulla, sekulära samhället. Samhället ska styras av lagar som bygger på Bibeln, inte på sekulära principer.

Håkan Arrenius är lite försiktig och skriver att Hedges kanske går lite för långt när han driver tesen att den kristna högern är fascistisk. Varför det? Är inte detta ren och skär fascism? Jag får också associationer till islamsk fundamentalism. Denna typ av kristen fundamentalism är inte ett dugg bättre och ofarligare än islamsk fundamentalism. Det må vara att det inte är så många människor i USA som i extrem form omfattar denna ideologi, men vi vet hur snabbt opinioner kan svänga, det finns också rika och mäktiga män som omfattar detta och har man politisk makt och media-resurser och vet hur man skall driva kampanjer så kan sådana rörelser lätt få inflytande.

Det är viktigt att kristenheten i världen avgränsar sig från denna typ av antikristliga våldsideologier. Så länge den kristna högern betraktas som en integrerad del av kristenheten i stort gör den mycket skada och den minskar det kristna budskapets trovärdighet och försvårar världsevangelisationen. I Sverige har vi inte sett så mycket av detta, men vi ser hur snara sekulära debattörer är att dra paralleller till den kristna högern, särskilt när det gäller evangelikala kristna grupper, även i sammanhang där det inte alls är adekvat.

Det skall sägas att även inom USA kan man inte sätta likhetstecken mellan den kristna högern och evangelikal kristendom. Det finns många kristna inom USA som tar avstånd, bland dem märks världsevangelisterna Luis Palau och Billy Graham.


Posted 2008-9-25 7:49 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren