Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dutch Sheets: Vi karismatiska ledare prövar inte andarna.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 Dutch Sheets är pastor i Freedom Church, Colorado Springs, lärare och författare. Han reser över hela USA och inspirerar till förbön för en andlig väckelse som kan förändra världen. Han har skrivit ett unikt dokument där han ger sin syn på händelserna i Lakeland. Det unika består i att han riktar sig till alla ledare i vad han kallar "the charismatic community", jag antar att han menar karismatiskt inriktade kyrkor i USA, och tar på sig att säga allvarliga saker, inte som en som kritiserar utifrån, utan som en som identifierar sig med denna grupp.

Trots att han talar i vi-form är han medveten om att kritik kan såra och förstöra relationer, därför är han mycket angelägen att framhålla att detta är inte hans avsikt. Han framhåller att tidigare har han varken uppmuntrat eller kritiserat Lakeland, men att han nu känner mycket starkt i sitt hjärta att Herren vill att han skall skriva något, och efter mycket bön och eftertanke har han beslutat att skriva det uttalande han nu publicerat på sin hemsida.

Han konstaterar att stora misstag gjorts i Lakeland, och som ledare har man alltid ett ansvar för det som sker, man kan inte skylla på att man inte visste eller inte hade tillräckligt med information. Om man deltar i en ceremoni av så stor diginitet som avskiljningen av Bentley så är man skyldig att vara initierad. Ledare som inte deltagit men som har vetat saker men tigit om detta och inte slagit larm har också ett ansvar.

Lakeland är i själva verket ett symtom på brister hos oss ledare som också funnits i många andra sammanhang, menar Dutch Sheets, och vi måste göra bättring för att kunna behålla förtroendet i framtiden. I fyra punkter nämner han på ett brutalt uppriktigt sätt punkter där han bedömer att bättring behöver ske:

1.  "Vi, ledarna i den karismatiska gemenskapen har agerat med extremt låga krav på andlig urskiljning. Ärligt talat försöker vi ofta inte ens. Vi tar för givet att en persons trovärdighet baseras på andliga gåvor, storleken på deras kyrka eller mission, huruvida de kan profetera och utverka kraftgärningar etc..."

2. "Vi, ledarna i den karismatiska kyrkan, försöker få vårt eget engagemang att framstå i bra dager och drar oss undan vårt ansvar då andra ledare faller - ett resultat av vår egoism och vårt högmod..."

3. "Våra standards för att vara ansvarig inför någon (accountability) är otroligt undermåliga. Vi bygger på kamratskap istället för bibliskt ansvarstagande..."

4. Vi, ledarna i den karismatiska kyrkan har byggt på kampanjer och marknadsföring, sensationer, nyheter, program, personlighet och karisma. Detta har vi producerat: ytlighet, falska rörelser, gröna ledare - begåvade men omogna och oprövade; en ofullständig förståelse av Guds ord; byggandet av människo-centrerade istället för Gudsrikes-centrerade kyrkor och missioner..."

Hela dokumentet är 6 A4-sidor långt men mycket läsvärt. Jag tror att detta har bäring på situationen i Sverige och andra delar av världen också. Det är profetiskt att en icke-katolsk ledare på detta sätt går ut och talar samfundsöverskridande om allvarliga saker utifrån ett vi-perspektiv - att kristenheten hör ihop och måste ta ansvar för varandra inte bara i det okomplicerade positiva utan också när det handlar om förmaning, omvändelse, bättring. Det handlar om ledarnas kollegialitet, ett begrepp jag skulle vilja jämföra med den kollegialitet som på den katolska sidan råder mellan världens katolska biskopar.

Läs hela dokumentet här.

 


Posted 2008-9-3 21:35 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren