Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Lakeland: The Show must go on!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag blir betänksam när jag läser Peter Wagners kommentarer till Lakeland-händelserna. Wagners nyhetsbrev refereras i Dagen, det finns också att läsa på internet. Wagner är ledare för Apostlarörelsen, International Coalition of Apostles (ICA) och minst en av pastorerna i Lakeland-församlingen är med där också.

Wagner inger absolut noll förtroende och han lyckas trixa till det så att han på en gång förklarar att han inte alls var intresserad av eller kände till Todd Bentley särskilt väl, varför han ändå medverkade i cermonin där Bentley avskiljdes i slutet av juni, varför han nu inte ångrar det, och varför Lakeland-väckelsen nu skall fortsätta utan Todd Bentley.

Hans brev är ett försök att tvätta bort sin egen delaktighet i Lakeland-skandalen som nu i offentlighetens ljus vidlåder honom efter att ha var med i avskiljnings-cermonin, samtidigt som han propagerar för att Lakland måste fortsätta. Han säger att han hade rest till Lakeland på begäran av en av pastorerna där, Stephen Strader som också är medlem i ICA, eftersom det uppstått en kaotisk situation, att han inte alls kände till Bentley men att han ville stödja processen då han nu var där.

Om nu Bentley ansågs vara en nyckelperson i Lakeland-väckelsen och skulle avskiljas för tjänst borde Wagner verkligen intressera sig för honom och tillsammans med de övriga ledarna noga söka utvärdera saken innan de bad för honom. Redan innan skandlen i Bentleys privatliv uppenbarades fanns många frågetecken kring honom som ledarna borde ha sett. Aletheia blogg och tankesmedja som jag i andra sammanhang varit kritisk till har gjort ett bra research-arbete om detta.

En avskiljningscermoni som äger rum i offentlighet är en viktig sak. Hur den här saken nu hanterats devalverar hela betydelsen av hur andliga nådegåvor, förbön och liturgiska cermonier utövas och gör att Apostlarörelsen framstår som en charlatanernas lekstuga som riskerar att kasta karismatiskt inriktad kristendom i vanrykte. Apostlarörelsen har ju sina förgreningar i Sverige också, t.ex. i Knutby, det finns något som heter Rhema Center i Göteborg, och om nätverket är involverat i Kingdom Center i Höör har jag inte kunnat få bekräftat, men jag håller det inte för osannolikt. En som reflekterat över detta och tidigare har erfarenhet av nätverket men nu genomskådat dess negativa sidor är Peringe Pihlström. Han skriver: "Min övertygelse är att det går fel i apostoliska nätverk, inte p.g.a. den mänskliga faktorn, utan på grund av modellens bristfällighet."

Trots att Bentley avskildes för tjänst, och det profeterades över honom, så blev den omedelbara utvecklingen motsatsen till det som var intentionen. Wagner borde åtminstone ångra att han deltog i cermonin och erkänna att det var ett misstag när han nu har facit i hand, men istället trasslar han in sig i ett halsbrytande resonemang om att det ändå gangnade processen som ledde fram till att Bentley togs ur tjänst och vi nu får ett andra Lakeland utan Bentley. Läs Wagners text själva och säg vad ni tycker.

Om Wagner nu gjorde en så rakdikal missbedömning när det gäller Bentley, varför skall man lita på Wagner nu när han puschar för ett Lakeland 2? Här verkar ligga många hundar begravna, och jag anar big business bakom detta. Att så många människor reser till Lakeland och att det fått denna uppmärksamhet över hela världen innebär givetvis att stora pengar står på spel, och det finns ett kommersiellt intresse att detta fortsätter. Bentley utnyttjades hänsynslöst som en bricka i spelet så länge hans kunde användas, nu förs han åt sidan, men "the show must go on".


Posted 2008-8-29 5:32 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren