Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Krypto-kommunister och kato-kommunister.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 Medlemmar i Berlusconis regering kritiserar den katolska veckotidningen Famiglia Cristiana och säger att tidningens kritik mot regeringens hårdföra immigrantpolitik beror på att journalisterna är krypto-kommunister eller kato-kommunister (katolska kommunister), enligt ett nyhetsmeddelande på Katolskt Magasins hemsida. Tidningens kritik har retat Berlusconis anhängare varav många anser sig vara fromma katoliker.

Ledaren för Berlusconis parlamentsgrupp, Maurizio Gasparri, hotar att stämma chefredaktören för Famiglia Cristiana och sekreteraren för familjefrågor, Carlo Giovanardi, anklagar veckotidningen för "ideologisk illvilja" . Vad är detta för sammanblandning mellan katolsk tro och politik? Man antar av sammanhanget att en kato-kommunist inte anses som en riktig katolik. Hur är det då med  kato-socialdemokrater eller kato-moderater?.  Famiglia Cristiana har f.ö. tillbakavisat kritiken om kommunism.

Kyrkan skall vara en profetisk röst i samhället och ta parti för människovärde och rättvisa varhelst det blir kränkt utan någon bundenhet till politiska partier. Den nuvarande påven har uttalat sig mycket tydligt mot rasism, intolerans och diskriminering. Benedikt XVI är en profet i dagens värld och han räds inte att tala tydligt också när det går emot politiska partier som tidigare traditionellt fått sitt stöd av Katolska kyrkan. I början av sin ämbetsperiod förekom flera riktigt hatiska artiklar mot honom i t.ex. Dagens Nyheter där han beskrevs som en konservativ mörkman, att han var emot fri forskning etc. Det som sades där har inte besannats, och de får falla i barmhärtig glömska. Viktigt däremot är att fortsätta att granska politiker som tror att de kan ostört göra vad som helst bara för att deras parti traditionellt haft kyrkans stöd.


Posted 2008-8-25 7:37 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren