Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Katolska kyrkan, rasismen och italiensk immigrantpolitik.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Påven har gjort skarpa uttalanden mot rasism.  Vid Angelus-bönen 17 augusti sade han:

Dagens läsningar ger oss ett tillfälle att reflektera över vidden av kyrkans mission; en kyrka som består av folk från varje ras och kultur. I denna vetskap grundar sig kyrkans ansvar att visa gott bemötande mot alla, som ett tecken och som ett gemenskapens redskap för den mänskliga familjen. Det är viktigt att alla kyrkans församlingar fördjupar sitt medvetande om detta, och att de hjälper det civila samhället att komma över alla frestelser som rasismen, intoleransen, uteslutandet lockar med. Hjälpa samhället att organisera sig och göra val som respekterar varje persons värdighet. En av mänsklighetens segrar är att övervinna rasismen, sa påven men från flera håll får vi nya och oroväckande tecken på rasism, och ofta är dessa knutna till sociala och ekonomiska problem, som dock aldrig kan berättiga rasknutet förakt eller diskriminering.

Påven uttalar sig alltid allmänt och lägger sig inte i de dagsaktuella inrikespolitiska frågorna. Det har ändå diskuterats hur påvens uttalande skall förstås mot bakgrund av läget i Italien och den kritik en italiensk katolsk veckotidning riktat mot Berlusconi-regeringens invandrarpolitik. Kritiker tycker att Berlusconis hantering av immigranter i och med de nya säkerhetslagarna är mycket hårdför och inhuman, medan hans försvarare menar att vi här i Norden har en falskt negativ bild som har sin grund i vänsterns tidigare kampanj mot honom. Hur är det egentligen? I den brittiska katolska tidskriften the Tablet kommenteras ämnet av Robert Mickens. Jag återger här några punkter från den artikeln:

Famiglia Cristiana är en vanlig familje-orienterad tidning som säljs i två miljoner ex per vecka. Man har kritiserat regeringen för en rad säkerhetsåtgärder, särskilt att ta fingeravtryck på barn, och dess stränga behandling av främlingar (särskilt romer) och tiggare. "Vi hoppas att misstanken inte besannas att fascismen smyger sig in bland oss igen i nya former", sades i en utgivarkommentar.

Chefen för Vatikanens pressbyrå, f Federico Lombardi, uttalade sig och sade att veckotidningen, som säljs i församlingar över hela Italien inte har auktoritet att uttrycka vare sig den Heliga Stolens eller Italienska biskopskonferensens uppfattning. Den 15  augusti publicerade Vatikanens officiella tidning L'Osservatore Romano f Lombardi's utalande under rubriken "Om Famiglia Cristianas attack mot den italienska regeringen"  Andra personer inom Vatikaner bl.a. kardinal Renato Martino och ärkebiskop Marchetto - har enligt the Tablet återupprepat delar av veckotidningens kritik mot regeringen fast i mer nyanserad form.

Famiglia Cristiana's chefsredaktör, Beppe Del Colle, skriver i sin spalt att även Europarådet har kritiserat Italien för beslutet att ta fingeravtryck på barn. Han påpekar också att den franska tidskriften Esprit har betecknat Italiens agerande mot romer som "extremt hårt" Del Colle tillbakavisar anklagelser från flera i Berlusconi´s regering att tidningens journalister är katolska kommunister eller krypto-kommunister.

Ansvarige utgivaren för Famiglia Cristiana, F Antonio Sciortino, har sagt att tidningen aldrig har gjort anspråk på att ge uttryck för Vatikanens eller Italienska biskopskonferensens officiella linje, men att den ändå är ändå lojal mot det som är Kyrkans tro, det som är fastlagt av kyrkan går man inte emot, och i det som är osäkert, där agerar man i frihet.

Katolska grupper som St Egidio och Caritas, har uttryckt oro att de nya säkerhetsbestämmelserna skall verka diskriminerande, och biskopar har vädjat om större solidaritet med de mest utsatta, men de har varit noga med att inte direkt kritisera den italienska regeringen.

Läs artikeln i the Tablet här.


Posted 2008-8-23 21:01 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren