Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Lakeland: Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 Då vi i Katolska karismatiska förnyelsen undervisar om den Helige Ande och Andens gåvor och frukter brukar vi använda denna bild: Andens gåvor (helande, tala i tungor, profetia etc) är som julklappar eller julgranspynt som hängs i julgranen. Det är gåvor som oförtjänt ges utifrån, granen kan vara hur vissen och torr som helst, ändå kan man pynta den. Vi är alla egentligen ovärdiga att ta emot Andens gåvor, men Gud ger dem för att han vill det och för att de skall vara till nytta i våra liv och till Kyrkans uppbyggnad. När vi lever i  omvändelse och tar emot den Helige Ande och använder de andliga nådegåvorna i tjänst, så mognar undan för undan Andens frukter fram i våra liv: "Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning." (Gal 5:22-23a). För att ett träd skall bära god frukt måste det ha en god karaktär. Vi kan inte bära god frukt om vi inte utvecklas och växer i det andliga livet.

Att något som verkar bra och fyllt av andligt liv "kraschar" för att personer som bar upp detta befanns vara bristfälliga i sina personliga liv är inte i sig exeptionellt - det händer i alla samfund. Problemet är att många kristna fäster alltför stor vikt vid olika yttre manifestationer, som nu väckelsen i Lakeland,  istället för att bemöda sig om att blåsa liv i nådegåvan i det egna personliga livet, låta sig ledas av Anden så att Andlig frukt kan mogna fram.

Men nog har man höjt på ögonbrynen när denne Todd Bentley stått på scenen kablad ut i TV, kväll efter kväll, över hela världen klädd svart t-shirt med döskallar som motiv på bröstet. Varför allt detta ljus på honom, var finns övriga ledare i denna församling? Mer kritik bör riktas mot ledarna i församlingen som lät detta spektakel fortsätta. Istället för att lägga händerna på Todd Bentley och avskilja honom för detta uppdrag, som jag förstår att man gjort, så borde han ha erbjudits själavård. Det är obarmhärtigt mot Todd Bentley att nu låta honom schavottera på detta sätt. Och vilket omdöme har ledningen för God-TV som lät detta fortsätta.

J Lee Grady har skrivit en gästkrönika i tidningen Dagen som jag tycker på ett balanserat sätt belyser problematiken. Dagen rapporterar att svenskar som varit i Lakeland vidhåller att de varit med om något som är från Gud. Det må så vara, men visa det då genom den frukt som det ni varit med om bär i era liv när ni kommer hem till Sverige. På frukten känner man trädet.


Posted 2008-8-20 7:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren