Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Ungdomarna är framtidens apostlar.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

 Den 23:e världsungdomsdagen har just avslutats. Om man lyssnar till vad som förkunnats, och om ungdomarna tar det på allvar, så är det sprängstoff som kan förvandla världen. Viktiga teman som kommit fram är är att ta emot Jesus Kristus personligen i sitt liv, att öppna sig för den Helige Ande, att utåt vittna om tron.

Påven Johannes Paulus II och hans efterträdare Benedikt XVI har gjort rätt som satsat på ungdomarna genom dessa världsungdomsdagar. Påvarna förstår att ungdomen är kyrkans framtid, utan evangeliserande ungdomar som tar sin tro på allvar så kommer kyrkan att fortsätta leva en tynande tillvaro, den sekulariserade världen som vill förvisa religionen till privatlivets område förkväver den. Betänk att dessa ungdomar som mu varit i Sydney, många i övre tonåren, är inte yngre än de första apostlarna då de kallades att bli Jesu vittnen och bygga upp Kyrkan. Petrus, Jakob, Johannes och Paulus var knappast några seniorer utan skulle åldersmässigt platsa bra på världsungdomsdagen.

Kardinal Pell sade i predikan vid öppnings-mässan att tron innebär "en en personlig överlåtelse för varje kristen. Det är inte tillräckligt att katoliker är "passagerare i livet" och lever i ett ingenmansland mellan olika oförenliga ideologier. Till sist omöjliggör livet en neutral hållning. Att följa Jesus kostar på, det är inte alltid lätt, därför att det kräver en kamp mot vad Paulus kallar "köttet", vårt dästa krävande själviska jag."

Ärkebiskop Chaput från Denver utmanade ungdomarna att lämna det "katolska ghettot" och bli apostlar. Han sade att problemet är att många katoliker, lever i ett slags katolskt ghetto och inte är beredda att vittna om sin tro. Han uppmanade ungdomarna att göra en samvetsrannsakan utifrån ett studium av Matt 10.

I avslutningsmäsan sade påven till ungdomarna: "Ni skall få kraft när den Helige Ande kommer över er (Apg 1:8). - Vi har sett detta löfte uppfyllt! På Pingstdagen ...sände den uppståndne Herren Anden över apostlarna som var samlade i övre salen. I kraft av den helige Ande gick Petrus och de andra apostlarna ut och förkunnade evangeliet till jordens yttersta gräns. ...Också jag, som S:t Petrus efterträdare har i dessa dagar kommit till Australien för att bekräfta och styrka er i er tro, unga bröder och systrar, och för att styrka er i modet att öppna era hjärtan för kraften i Kristi Ande och rikedomen i hans gåvor. Jag ber att denna stora församling, som förenar ungdomar från alla nationer under himmelen (jfr Apg 2:5) får bli en ny övre sal. Må Guds kärleks eld stiga ner och fylla era hjärtan, förena er än mer med Herren och hans Kyrka, och sända er ut, en ny generation av apostlar för att förmedla Kristus till världen."

Detta är allvar, inte bara festliga högtidsord som glöms bort när man kommer hem. Hur skall detta bli verklighet? Vi behöver nya apostlar idag lika fyllda av Anden, lika hängivna Kristus som de första apostlarna. Hur skall vi komma dit? Frågorna biskop Anders ställer på sin blogg från Världsungdomsdagen är värda att begrunda:

Var och en av oss är kallad till ett personligt, unikt andligt liv, alltså att under Andens ledning växa allt djupare in i föreningen med Jesus Kristus. Den Helige Ande, som förenar Fadern och Sonen i kärlekens enda enhet, förenar också oss med Kristus som i sin tur leder oss till Fadern. Den tid vi får här på jorden är frälsningshistoria som skall förbereda oss på evigheten.

Fråga: Hur kan vi förverkliga denna stora gåva i vart vanliga liv?
Förebild: Jungfru Maria som modell för hur vi kan bli lyhörda för Anden
Frestelse: Missnöje, missmod, eftersom det är svårt med fasta beslut

Vårt liv, Kyrkans gemenskap, Kristi kropp, där vi berikas av Andens gåvor. Den Helige Ande förenar oss med varandra, gör oss till ett, trots all mångfald och olikhet. Anden håller ihop Kyrkan genom trons enhet. Anden hjälper oss att växa allt djupare in i gemenskapen med Kristus, och så komma varandra närmare - genom sakramenten och liturgin, genom vårt liv i gemenskap i vardagen.

Fåga: Hur kan vi förverkliga vår kallelse i och för Kyrkan?
Förebilder: S:t Franciskus, S:ta Birgitta
Fara: Misstro gentemot den trons säkring som Kyrkan förmedlar, eftersom vi i vår tid är präglade av individualismen.

Fråga: Hur kan vi förverkliga vårt uppdrag att evangelisera Sverige av idag?

Kom Helige Ande! Jesus, gör oss orädda och öppna våra hjärtan för den Helige Andes eld. Ge oss den helige Andes gåvor till att vittna om dig i vardagen. Uppres många apostlar bland ungdomarna. Gör alla orädda att vittna om dig i vardagen, och hjälp också dem som har mera specifika kallelser att upptäcka dessa och ge dem mod att gå den väg du anvisar! Amen.

Mera från världsungdomsdagen:  "Receive the Power Live" gjorde Världsungdomsdagens tema levande:

 

 

 


Posted 2008-7-23 11:11 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren