Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Skall inte katoliker bära banderoller?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jesusmanifestationen den 3 maj i Stockholm förväntas bli ett tydligt offentligt vittnesbörd från de kristna kyrkorna om en gemensam tro som kan förvandla livet för var och en som vänder sig till Jesus och låter sig inspireras av honom. På manifestationens hemsida skriver man:

Jesus Kristus är skapelsens Herre och alla människors Frälsare! En sådan övertygelse är avgörande för etik och moral, försoning och social trygghet för alla människor i vårt mångkulturella samhälle. Därför vill vi från olika kyrkofamiljer och språkgrupper gemensamt manifestera vår tro på Jesus Kristus den 3 maj i Stockholm.

Från katolskt håll har detta ekumeniska initiativ delvis tagits emot med svalt intresse, ibland till och med med en avvisande hållning: "Jag går inte med banderoller", sade mig en katolik. Men palmprocessionen då, - och på Kristi lekamens fest går vi ju ut på gator och torg med sakramentet, invände jag. Ja, men detta var tydligen annorlunda då bär vi baner som är liturgiskt riktiga, i motsats till banderoller med slagord som propagandistiskt riktar sig direkt till människorna därute.

Är det fel att tänka att en katolik utåtriktat skall vittna om sin tro och låta Jesus bli känd av sin omgivning? På detta vill jag svara ett rungande Nej! Det är precis tvärtom: Att visa ointresse för evangelisationen är att direkt nonchalera den kallelse varje kristen och katolik har att vittna om sin och kyrkans tro. Uppmaningen från de sista påvarna går inte att ta miste på, alltifrån Paulus VI´s apostoliska skrivelse Om evangeliets förkunnelse i dagens värld Till Johannes Paulus II´s ständigt återkommande tal om den nya evangelisationen som gäller alla döpta, och den nuvarande påven Benedikt XVI som också starkt betonar det kristna vittnesbördet till världen. Kyrkan, de kristtrogna lever inte för sig själva utan för att vittna om och ge tron vidare.

Om inte kristna skall vittna om sin tro, gjorde då Petrus och de andra apostlarna fel som förkunnade på Jerusalems gator och torg? Och Paulus, som varhelst han kom i länderna kring Medelhavet predikade och samtalade med människor utifrån deras egna villkor, så som på Aeropagen i Atén. Är han ingen föredömlig förebild för en kristen människa?

Jag är säker på att både Petrus och Paulus skulle använda sig av både banderoller och internet om de levde i den kultur och den media-situation vi har idag. Paulus skulle säkert ha varit en flitig bloggare.

I Apostlagärningarna läser vi att då Petrus förkunnade i Jerusalem, så träffade hans ord människorna som ett styng i hjärtat, och på en enda dag omvände sig 3000 personer. Låt oss se ännu större under i Stockholm! Låt historikerna kunna skriva om den 3 maj 2008 att "på den dagen omvände sig 30.000 personer och anslöt sig till de kristna". Men om detta skall vara möjligt behövs nog en betydligt bättre beredskap än vad kyrkorna har idag.


Posted 2008-4-15 7:35 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren