Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

april 2008 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Helighet är varje kristens innersta kallelse.

  I Dagen pågår en debatt om den kristna trons villkor där radikalitet i tron ställs mot ljumhet. Stefan Swärd menar att frikyrkorna har tappat sitt radikala omvändelse-perspektiv och tonar istället ner det utmanande i kristendomen: " Vi försöker utveckla populära och attraktiva församlingar, och där vi effektivt försöker slipa bort allt i den kristna tron som är stötande för moderna människor. Men receptet och medicinen tycks bara leda till att patienten blir allt sjukare, om vi nu ska granska...
 • Skall inte katoliker bära banderoller?

  Jesusmanifestationen den 3 maj i Stockholm förväntas bli ett tydligt offentligt vittnesbörd från de kristna kyrkorna om en gemensam tro som kan förvandla livet för var och en som vänder sig till Jesus och låter sig inspireras av honom. På manifestationens hemsida skriver man: Jesus Kristus är skapelsens Herre och alla människors Frälsare! En sådan övertygelse är avgörande för etik och moral, försoning och social trygghet för alla människor i vårt mångkulturella samhälle. Därför vill vi från olika...
 • Förnekandet av kyrkans katolicitet leder till historielös individualism.

  Joel Halldorf, doktorand i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och aktiv i Pingströrelsens teologiska nätverk, pekar på det krympande utrymmet för kyrkohistoria i pastorsutbildningar inom frikyrkligheten. På grund av historielösheten riskerar vissa strömningar inom frikyrkligheten att hamna i en återvändsgränd. I ett debattinlägg i Dagen skriver han: Luthers "Skriften allena", ... är ett slagord vars naivitet modernitetens eskalerande individualism ofrivilligt avslöjat. "Skriften...
 • Vem är en rätt kristen?

  Likt fariseerna finns det många kristna som svartsjukt vakar över att deras medmänniskor som också kallar sig kristna tänker rätt (eller tänker som dom?). Vissa grupper betonar liturgin och alla Katolska kyrkans traditioner och bruk och är starkt skeptiska till andra kristna som inte rakt av accepterar alla regler in i minsta detalj. Andra som betonar bibeltroheten och hjärtats tro är skeptiska till Katolska kyrkans traditionalism och kritiserar alla som är positiva till ekumenik med Katolska kyrkan...
 • Välkommen till blogg-världen Ulf Ekman!

  Med glädje får jag hälsa Ulf Ekman välkommen till den kristna blogg-världen . Det är glädjande att en samfundsledare på detta sätt väljer att ha den direktkontakt med omvärden och tankeutbyte på en vardaglig bas som bloggandet innebär. Annars brukar kyrkoledare ofta välja att inta en mera restriktiv stram hållning när det gäller direktkontakt med offentligheten, i hastigheten kan man ju säga något oöverlagt och pådra sig kritik. Trots att Ulf är en flitig skribent, både när det gäller böcker och...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren