Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Hur hög är den teologiska medvetenheten inom frikyrkligheten?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

På senare år har det inom evangelikal och pingst-inriktad frikyrklighet uppstått radikala grupper som bygger sina egna teologiska system. När man granskar dem visar de sig stå på mycket lös anti-intellektuell grund, ANTI-KATOLSK propaganda, MOTSTÅND MOT EKUMENIK, särskilt om Katolska kyrkan är involverad, man tycks MOTSÄTTA SIG BIBELTOLKNING utan menar att alla skall läsa bibeln rakt upp och ner och förstå direkt vad som sägs. Detta är givetvis omöjligt, när man läser bibeln gör man det alltid utifrån den referensram man har och i den helige Andes ljus. Detta lämnar fältet fritt för en NY FORM AV FÖRSAMLINGSLEDARE som menar sig vara smorda av Anden och därför kan leda sina församlingar utan demokratiska principer och utan möjlighet till insyn och korrektion utifrån.

Kvantitativt vet jag inte hur stort detta fenomen är inom den svenska kristenheten, det är möjligt att det är en obetydlig del, men det är ändå viktigt att omnämna eftersom det handlar om drivande högljudda grupper som gärna försöker splittra kristenheten och eftersom en del kristna lockas till dessa pastorers auktoritära ledarskap, så kan det ställa till mycket elände om det går fel. Vi har Knutby som ett aktuellt exempel.

Bloggosfären har berikats med en blogg, Aletheia, som försöker fånga upp denna strömning och leda motståndet mot ekumeniken och mot Katolska kyrkan. En dogm som tycks stå skriven i sten hos denna nya inriktning är att Katolska kyrkan är ett antikristligt system. Flera katoliker har försökt bemöta flera av de värsta fördomarna, men det är som om man inte vill lyssna, man har sin föreställning klar, här finns ingen mottaglighet för fakta och intellektuell argumentation. Om logiken inte räcker till för att bemöta katolikerna, så beskylls man för att vara en "katolik light", och så plockar man fram  flerhundra år gamla citat ryckt ur sina sammanhang från någon påve eller annat katolskt dokument som bevisar att vi katoliker har fått om bakfoten vad vår kyrka egentligen står för.

Grundarna av Aletheia har yrvaket upptäckt hur den ekumeniska processen gjort framsteg inom kristenheten under senare år, och nu vill man hindra att denna process fortskrider och vill nå ut till alla pastorer med ett uppror och att sätta stopp för som man säger "tåget till Rom". Man har upptäckt det europeiska ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica från 2001 som Sveriges Kristna råds medlemmar undertecknat, och som kommer att bli aktuellt för Sveriges frikyrkoråd också om man förenas med SKR. Man har upptäckt FKE inom Svenska kyrkan som sedan länge ser sig som Katoliker inom Svenska kyrkan och som vill ha gemenskap med Rom. Peter Halldorf menar man redan är förlorad, nu inriktar man sig på Livets Ord och Pingströrelsen och vill avkräva Ulf Ekman och Sten-Gunnar Hedin deklarationer om huruvida de erkänner påven eller inte. Man inbjuder pastorer inom Pingströrelsen och Livets Ord, av vilka man hoppas och tror att många är kritiska till deras ledares ekumeniska engagemang, att träda fram och skriva på deras blogg.

Hittills är det knappas någon pastor varken från Pingst eller LO som nappat på detta erbjudande. Det är kanske inte så konstigt. Oberoende av vilken uppfattning man har, så drar sig nog de flesta för att skriva offentligt på internet. Man vill hellre diskutera fsådana frågor internt.

Aletheias initiativ aktualiserar emellertid frågan om hur hög den teologiska medvetenheten är hos pastorer och äldste inom frikyrkligheten? Är man inte medveten om vad som händer inom ekumeniken idag? Eller är man väl medveten om den ekumeniska strävan som besjälar t.ex. biskop Anders Arborelius, pastor Sten-Gunnar Hedin och pastor Ulf Ekman och som uttrycks i dokument som Ut unum sint och Charta Oekumenica och stödjer och bejakar denna inriktning? Eller är det som antyds på bloggen Aletheia att det finns ett  missnöje på djupet och att det finns en tyst oposition till den ekumeniska utveckling som samfundsledarna går i spetsen för?

Mer om ekumenik på min blogg

Fler intresanta länkar:
Charles Whitehead, katolik talar om den karismatiska enheten på Livets Ords Europakonferens (video)
Peter Hocken, katolsk präst, talar om förnyelse inom Katolska kyrkan, gästtalare på Livets Ord (video)
Biskop Anders Arborelius gäst hos Ulf Ekman (video)


Posted 2008-2-9 8:31 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren