Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Reinfeldt leder inte landet utan förleder.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Sverige har inte längre någon ledning. Var är handlingskraften och samarbetsförmågan hos den stolta kvartett som i valrörelsen lovade så mycket och som hade en ny vision för Sverige?

När stadsministern syns så handlar det om att argumentera i de mjuka frågorna och tala sig varm för att rasera en stabil äktenskapslagstiftning som det inte finns någon som helst anledning att förändra. "Det är bra att fler kan få gifta sig", säger han till reportern och argumenterar för en reform som gör att några hundra samkönade personer kan komma att ingå äktenskap på samma sätt som en man och en kvinna (så många ingår idag partnerskap årligen). Villigt köper stadsministern den ytliga bilden av att man gifter sig endast för kärlekens skull och missar hela analysen av vilka negativa konsekvenser en sådan nyordning får, juridiskt, för barnen och på annat sätt då man raserar en stabil institution som stödjer familjebildning och borgar för barnens fostran och rätt till både  mamma och pappa. Det vore mycket bättre att lägga energin på att se till att kommunernas familjerådgivning för familjer i kris fungerar, väntetiderna är oacceptabelt långa i stora delar av landet. Att bekymra sig om det skulle visa på ett trovärdigt engagemang för barnens bästa.

Om Reinfeldt tror han tror skall vinna tillbaka väljarna som nu sviker moderaterna på detta sätt, så tror jag han gruvligt misstar sig. Om stadsministern hade något kurage och tog sitt ledaransvar för Sveriges bästa borde han i det läge som nu är mana till lugn och besinning och begrunda alla de goda och grundligt utredande remissvar som kommit in, t.ex. från Sveriges kristna råd, Katolska kyrkan m.fl. instanser och som lyfter fram vilka konsekvenser förändringen får innan man går till beslut. Reinfeldt riskerar att gå till historien som den statsminister som tappade grepp om landets ledning och som en förledare som raserade en stabil äktenskapslagstiftning.

Även människor som vill ha en könsneutral äktenkapslagstiftning inser att det är problematiskt när stadsministern försöker vinna PR-poäng på en sådan mjuk fråga istället för att leda landet i de verkliga välfärdsfrågorna kring ekonomi, miljö, skola, vård och omsorg. Han äventyrar på detta sätt hela regeringsalliansens sammanhållning, Kristdemokraterna är klart emot reformen men Reinfeldt tycks kallt räkna med att köra över Göran Hägglund då han lovar att regeringen skall lägga fram en reform i enlighet med utredarens förslag till våren. Det känns inte längre som om Kristdemokraterna är ett parti att lita på i denna fråga. Det finns inom riksdagsgruppen personer som inte längre följer partiledningen i äktenskapsfrågan, och Göran Hägglund saknar all pondus då han talar om saken.

Detta är ett sorgligt bottenrekord i svenskt utredningsdväsende och ett bottenbetyg åt statsministern som ledare att man utan att begrunda de negativa konsekvenserna (som f.ö. också tas upp i Regners utredning) bara glatt försöker trumfa igenom ett beslut driven av en tillfällig opinion.  Och vad blev det av medias granskande funktion? Med undantag av Dagen och Världen idag verkar det inte vara några som är intresserade av att granska statsmaktens agerande i denna fråga. Var fanns den ledande dagspressen, Radio och TV då  de kristna samfunden m.fl. i S:ta Klara kyrka presenterade sina mycket djuplodande och intressanta remissvar, och varför rapporteras så lite kring remissvaren istället för att fokusera på de politiska intrigerna kring att få igenom utredningens förslag?  Läs mera...


Posted 2008-1-22 2:50 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren