Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Forskare i påve-protester mer fördomsfulla än talibaner.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag läser att påven fått ställa in ett besök vid Roms universitet La Sapienza på grund av att ett antal religiofobiska forskare dragit igång protester eftersom de tror att påven är emot fri forskning. Som grund för detta nämner de ett tal av påven, då Joseph Ratzinger, för 18 år sedan då han citerade en källa som sade att kätteriprocessen mot Gallilei var "rimlig och rättvis". Arma samhälle om vi har så inskränkta och fördomsfulla forskare. Deras fundamentalistiska fördomfullhet mäter sig väl med talibanernas.

När påven för en tid sedan i Regensburg citerade en historisk källa som var kritisk till islam väckte det rabalder i den muslimska världen. Men när man väl fick besinna sig och många kloka muslimer fick klart för sig att påven i själva verket önskar dialog och samförstånd ledde det till goda relationer och samtal mellan Katolska kyrkan och islam.

Dessa militanta forskare verkar emellertid inte vilja lyssna till vad påven egentligen säger. Då skulle de förstå att han tvärtom vill främja fri forskning och att förnuftet får råda fullt ut, inte bara på teknologins och den materiella utvecklingens område, men för att känna igen det goda, också på det andliga planet, vilket påven menar är en förutsättning för fred och rättvisa i världen. Det är helt uppenbart att dessa forskare inte har satt sig in i vad Joseph Ratzinger skrivit. De har nog inte heller läst påven Johannes Paulus II´s skrivelse Tro och Förnuft. Men det är kanske säkrast att de inte sätter sig in i detta, för då skulle de tvingas de ompröva sin hätska inställning till påven och Katolska kyrkan om de önskar ha sin intellektuella heder i behåll.


Posted 2008-1-17 7:43 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren