Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vanföreställning att kondompropaganda är effektiv smittskyddspolicy för HIV
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I SvD och Kyrkans tidning läser vi att något som heter Nätverket Rättviseakademin genom dess ordförande Carla da Costa har uppvaktat biskop Anders Arborelius med ett antal namnunderskrifter för att kräva att Katolska kyrkan "tillåter kondomer".

Som jag påpekat i mitt tidigare inlägg är det för det första så att KATOLSKA KYRKAN VARE SIG KAN ELLER VILL "FÖRBJUDA" KONDOMER. Kyrkan rekommenderar avhållsamhet och att sexualiteten levs ut i fasta förhållanden. Då behövs inga kondomer. Andligt/existentiellt rekommenderar Kyrkan därför inte preventivmedel eftersom det främjar en annan typ av syn på sexualiteten än den som Kyrkan står för och som står i stark motsats till den översexualiserade syn som dominerar tidsandan idag enligt vilken sexualiteten är en blind kraft som människan varken kan eller bör sätta gränser för så länge alla inblandade parter är med frivilligt. Men Kyrkan kan inte tvinga på människor något. Tron och vilka etiska och existentiella val man gör i livet är något som varje person måste välja i frihet, men kyrkan kan inte sälja sin själ genom att ge råd som går emot den tro hon omfattar och förvaltar - det vore att svika människorna. Läs mera om Kyrkans syn på kärlek och sexualitet i påven Benedikt XVI´s encyklika Gud är kärleken. Läs också om "Kroppens teologi", de tankar påven Johannes Paulus II utvecklade angående dessa frågor.

För det andra är det EN VANFÖRESTÄLLNING ATT ENSIDIG KONDOMPROPAGANDA VERKLIGEN LEDER TILL EFFEKTIVT SMITTSKYDD, eftersom detta leder till ännu fler sexualpartners, ännu fler tillfällen då det slarvas med kondomerna och därmed en ökad spridning av HIV-viruset. Erfarenheter från Afrika har visat att det s.k. ABC-programmet som bygger på rekommendation att leva troget samt skjuta upp sex-debuten och först i sista hand använda kondomer, har mycket större smitt-skyddande effekt än ensidig kondompropaganda.  ABC-programmet kombinerat med att man verkar för ökad frihet och jämställdhet för flickor och kvinnor (det är ofta de otrogna männen som släpar hem smittan till sina lojala hustrur) samt sexual-upplysning är det bästa sättet att möta HIV-epedemin. Så arbetar också många katolska hjälparbetare i Afrika.

Lyssna till vad tidigare påvliga nuntien i Sverige, Giovanni Tonucci som har stor erfarenhet från hjälparbete i Afrika har att säga om detta i denna ljudfil, eller läs ett längre referat från konferensen om HIV/AIDS och familjesyn som anordnades av Nordiska föreningen för Katolska Läkare i februari 2007 där bl.a. han medverkade.


Posted 2007-11-28 5:17 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren