Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Jonsson och Sturmark i fruktbärande dialog på Newmaninstitutet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I går kväll var jag på en mycket intressant samtals-kväll anordnad av Newmaninstittutet i Uppsala. Det var ett panelsamtal med Ulf Jonsson, SJ, religionsfilosof och chefsredaktör för tidskriften Signum samt Christer Sturmark, samhällsdebattör och ordförande i Humanisterna.

Temat var "den nya ateismen", och samtalet utgick från Richard Dawkins bok the God Illusion som just utkommit på svenska. Boken finns anmäld av Ulf Jonsson i SvD i augusti, Ulf har även skrivit en artikel i Signum, och just i dag börjar en artikelserie i Dagen om den nya ateismen där just Ulf Jonsson skriver. Ulf är kritisk främst till bokens religionsfilsofiska delar där han ger författaren underkänt när det gäller hans argumentation i att bemöta de klassiska Guds-bevisen. Dawkins kan inte gudsbevisen, följdaktligen blir också hela argumentationen haltande. Dawkins utgår från Gudsbilden den intelligente skaparen och vederlägger sedan denna bild, men hans vederläggningsresonemang håller inte, menar Ulf Jonsson och fick medhåll av Sturmark, som också ansåg att dessa kapitel är de svagaste i Dawkins bok. Ulf Jonsson var kritisk mot att Dawkins trots att han inte är skolad på dessa områden använder sin auktoritet som vetenskapsman så att läsaren får intrycket att han är expert på detta område också.

Christer Sturmark har i media mycket framställts som en galjonsfigur för den nya ateismen i Sverige och man har fått intrycket av honom som en person som är väldigt mycket "anti-" mot allt som har med religion och kyrka att göra, jag har nog själv skrivit en del åt det hållet på min blogg också, men jag måste säga att den bilden måste jag revidera något efter kvällens debatt.

För det första är Sturmark ingen fanatisk religionsmotståndare, även om han är tydlig med att han själv inte tror på Gud, och för det andra visade kvällens debatt att det fanns många beröringspunkter där en konstruktiv religionskritik kan vara positiv också för Kyrkan. Dawkins bok tar i sina senare kapitel upp hur religion kan missbrukas och vara upphov till mycket elände, och även om man som kristen inte kan hålla med Dawkins om att religionen är upphov till allt elände, så finns det en sund religionskritik, och där är, menade Sturmark, kyrkorna ofta dåliga på självkritik och vågar inte riktigt säga ifrån när det dyker upp avarter inom de egna leden. Man är ofta för hänsynsfulla mot varandra.

Ulf Jonsson höll med om att det behövs självkritik också inom kristenheten men påpekade samtidigt att företrädarna för den nya ateismen också behöver ha en differentierad syn på kristna och inte dra alla över en kam, för då blir det svårt att åstadkomma ett samtal. Någonstans måste man kunna respektera och genuint lyssna till den man samtalar med om man vill ha en dialog.

Det kändes som en mycket fruktbar och givande kväll, tack Newmaninstitutet för att ni anordnade den. Det behövs flera sådana dialoger istället för skyttegravskrig där man i förväg har bestämt sig för vad motståndaren står för. En sådan dialog är positiv för samhället, och Kyrkan, som skall vara ett salt och ljus i världen, har allt att vinna på en sådan dialog.


Posted 2007-10-25 16:57 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren