Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
De flesta vill helst leva i ett troget och livslångt sexuellt förhållande.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Ateisten och filosofiprofessorn Bertrand Russel ville för c:a 100 år sedan skrota det kristna äktenskapsbegreppet. Han var en förespråkare för s.k. proväktenskap.

Stefan Swärd, pastor i Evangeliska frikyrkan, skriver en kunnig och rakt på sak artikel i Dagen om kristen äktenskapssyn. Han konstaterar att Russells proväktenskap helt har bejakats i den västerländska kulturen, men det har inte lett till några stabilare relationer. All erfarenhet och forskning visar tvärtom att DÄR SAMBOFORMEN ÄR UTBREDD, DÄR ÄR OCKSÅ SKILSMÄSSORNA VANLIGARE.

Stefan Svärd menar att den kristna äktenskapssynen ligger ganska nära det  folk i allmänhet egentligen vill. De allra flesta människor vill helst leva i ett troget och livslångt sexuellt förhållande, skriver han. De flesta tycker också att man inte ska hoppa i säng med någon utan att det finns en stabil relation. Från sin erfarenhet som pastor har Swärd lärt sig att många nyomvända snabbt anammar en kristen syn istället för sambokulturen.

Sambokulturen verkar breda ut sig alltmer inom både frikyrkosamfunden och i Katolska kyrkan. Det finns emellertid ingen anledning för präster och pastorer att kapitulera för tidsandan och skämmas för den kristna äktenskapssynen. Det kristna äktenskapet är tvärtom ETT DYRBART ARV, NÅGOT MYCKET VÄRDEFULLT SOM KYRKORNA HAR ATT ERBJUDA VÅR TIDS MÄNNISKOR.


Posted 2007-9-13 21:22 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren