Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Bloggare von Essen tiger om misstag.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Gustaf von Essen berättar på sin blogg i ett inlägg från maj 2007 att han varit på en resa till Luzern och Rom där han träffat Caritas Schweiz resp Malteserorden för att diskutera biståndsarbete. På vems uppdrag och vem som bekostat resorna nämner han inte, men han lovar att återkomma och dela med sig mer om vad hans uppgift är i dessa sammanhang.

Kanske berättar han då om att den styrelse vars ordförande han var inte beviljades ansvarsfrihet av årsmötet, att han inte berättade hela sanningen om sina betalningsanmärkningar för styrelsen (se Dagen 2007-05-03) samt att han medverkade till att utan att informera den egna styrelsen försöka förmå Stiftelsen för insamlingskontroll att se mellan fingrarna på att styrelseordföranden hade betalningsanmärkningar så att man ändå kunde få behålla biståndsorganisationens 90-konto. Ingen bra början. Kanske vore det lika bra att diskret dra sig tillbaka!


Posted 2007-8-9 21:04 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren