Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

augusti 2007 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Ett gäng ur den svenska kristenheten som tar ansvar för enheten och evangelisationen.

  Jag tänker med glädje tillbaka på lördagseftermiddagen i Katedralskolans aula i Uppsala där jag åhörde den panelsamtal som arrangerats av Arbetsgruppen Kyrklig förnyelse (aKF) i anslutning till årets Kyrkodagar. Det handlade om ekumenik och där medverkade pastor Ulf Ekman från Livets ord, f Fredrik Emanuelson OMI från Katolska kyrkan, biskop em Björn Fjärstedt , Svenska kyrkan, domprost Ove Lundin , Svenska kyrkan, Visby och ordförande i aKF, teol kand Berit Simonsson , OAS-rörelsen i Svenska kyrkan...
 • Utmärkt sammanfattning av Göran Rosenberg av kritiken mot den "vetenskapliga ateismen"

  " Med ateismen som sekulär religion har jag inget problem ", skriver Göran Rosenberg i en debattartikel i DN 28 augusti , " men med ateismen som 'förnuft' och 'vetenskap' har jag samma problem som med alla andra religioner som i namn av särskilda gudar tror sig veta hur allting hänger ihop... och som i sina fundamentalistiska avarter har visat sig kunnat inrätta de mest gudlösa helveten på jorden ". Ett fenomen som dykt...
 • Nonchalans utan like att inte beakta misstroendevotum för styrelsen på Caritas årsmöte.

  Misstroendevotum för styrelsen på Caritas årsmöte verkar ha ignorerats och inte gett upphov till någon analys av vad det står för. Nyckelpersoner från den gamla Caritasorganisationen verkar vilja gå på som om ingenting hänt. Man försökte mörka Styrelseordförande von Essens betalningsanmärkningar och bakom styrelsens rygg försöka få Stiftelsen för insamlingskontroll att se mellan fingrarna på detta. Förekommer vänskapskorruption inom Stockholms katolska stift? Öppenhet och dialog kring dessa frågor måste fortgå....
 • Ideologer för dödens kultur.

  "Antalet aborter i Sverige är inget problem", skriver Anna Nordfjell, ordförande i Svenska barnmorskeförbundet, och Eva Wendt , ordförande i Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar såsom en reaktion på sjuksköterskan Ann-Lis Söderbergs debattartikel i Svd 5 augusti där hon föreslog vissa åtgärder för att minska antalet aborter, bl.a. ökat stöd till gravida kvinnor, bättre adoptionsmöjligheter...
 • Maria mera som ett syskon...

  Jag är uppvuxen i en miljö där Maria har varit en naturlig del av det kristna livet. När jag kom till Sverige sa många till mig ?åh ni katoliker dyrkar Maria? men så är det inte alls. Hon är mer som ett syskon, en kompis, och vill hjälpa till att föda Jesus i var och en av oss. Så säger sr Veronika OP (dominikan-orden) i inledningen av det seminarium om Jesu mor Maria som hon höll tillsammans med pastor Hans Johansson (Bjärka-Säby) på Frizon-festivalen. Läs reportage i Dagen . Låt oss en gång för...
 • Biskopens svåra balansgång: Att stifta fred och samtidigt fatta strategiska framtidsbeslut för det karitativa arbetet i stiftet.

  Efter det att Caritas Sverige i dess tidigare form lagts ner (vilket tyvärr var nödvändigt efter många års misskötsel och interna konflikter ) skall det framtida Caritas-arbetet struktureras i nya former inom stiftet. Just nu pågår en DRAGKAMP om hur det skall se ut med olika viljor som drar åt olika håll. Lokalt ute i församlingar och missioner vill man SATSA PÅ DET LOKALA ARBETET och man vill att stiftet stöder detta. Biskop...
  Sorterad under:
 • Snabbköpskristendom?

  Rörligheten mellan samfunden ökar, särskilt i storstäderna, och de som rör sig mellan samfunden tenderar att bli mindre engagerade än de som förblir sitt samfund troget, visar en ny undersökning. Det finns givetvis en positiv sida med ett öppnare ekumeniskt klimat, men, skriver Dagen i en ledare , 'Om utvägen allt för lätt är att ?slänga? och ?köpa nytt?, också i synen på kyrka och församling, blir baksidan snart en växande inre tomhet' . Tidningen fortsätter: " Bakom en ytlig materialism finns tecken...
 • Bloggare von Essen tiger om misstag.

  Gustaf von Essen berättar på sin blogg i ett inlägg från maj 2007 att han varit på en resa till Luzern och Rom där han träffat Caritas Schweiz resp Malteserorden för att diskutera biståndsarbete. På vems uppdrag och vem som bekostat resorna nämner han inte, men han lovar att återkomma och dela med sig mer om vad hans uppgift är i dessa sammanhang. Kanske berättar han då om att den styrelse vars ordförande han var inte beviljades ansvarsfrihet av årsmötet , att han inte berättade hela sanningen om...
 • Är abort inte mord?

  I radions Studio Ett sändes i veckan ett samtal om friskolors vara eller icke vara . Ett grundkrav från staten är att friskolorna förjer skollagen och att undervisningen är i samklang med det demokratiska samhällets gemensamma värdegrund. En del försvarade friskolorna och menade att de bidrar genom att berika den demokratiska mångfalden i samhället. För att några misslyckas kan man inte döma ut alla. Andra menade att friskolor nästan alltid är ute efter att isolera eleverna och tvinga på dem värderingar...
 • Det sekulariserade samhället och dess dogmer.

  Jag känner inte Plymoth-bröderna i detalj, men som jag fått det beskrivet för mig finns det kännetecken som man brukar se hos sekter : En skarp uppdelning i "vi", de goda, rättfärdiga och "dom", världen utanför som är ond och som man isolerar sig från. All religion är inte sekteristisk, klassisk kristen tro är det inte. Kristus´ och därmed Kyrkans uppdrag är universellt och vänder sig till...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren