Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Katolsk etik: Tro, förnuft, grundantaganden.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Beskows uttalande i SvD-artikeln att den katolska etiken härleds ur det mänskliga förnuftet och inte ur Bibeln har väckt en hel del debatt, t.ex. på bloggen Yada yada. Läs gärna hela diskussionen i de efterföljande kommentarerna.

Beskow har rätt så till vida att tro och förnuft inte utesluter varandra, och katolsk teologi och etik kan aldrig motsäga förnuftet. MEN TRON TILLFÖR TROTS ALLT NÅGOT MER ÄN FÖRNUFTET. Jag tror inte att det ens teoretiskt skulle kunna finnas någon så högintellektuell människa att han enbart från härledningar via förnuftet skulle kunna komma fram till allt det som uppenbarats genom den gudomliga frälsningsplanen som beskrivs i Gamla Testamentet och som tar sin fullbordan i Jesus Kristus och som sedan fövaltas av Kyrkan som Kristus grundade.

Jag håller med om att i en reflektion över det som är innehållet i katolsk tro och katolsk etik, så styrker förnuftet dess rimlighet ju grundligare man reflekterar över detta. Ett exempel: Att varje människa är en skapad varelse, skapad till Guds avbild, är oändligt värdefull och kallad att älska Gud och att ansvarsfullt förvalta skapelsen låter rimligt och motsägs inte av förnuftet. Men de flesta människor kommer trots allt inte fram till detta genom ett skarpt intellekt och förnuftigt tänkande, de kommer fram till det genom att välja att tro på vittnesbördet om Gud och Jesus Kristus de fått ta emot genom Kyrkan, DE GÖR ETT GRUNDANTAGANDE ATT DETTA ÄR SANT. Andra människor väljer andra grundantaganden (som de också menar vara byggda på förnuftet), t.ex. att livet och människan är tillkommen av en slump, att det inte finns något som säger att människan har en särställning i detta slumpartade kosmos, att ansvar och etik är något relativt som hon själv skapar.

UTIFRÅN GRUNDANTAGANDENA KAN MAN HÄRLEDA DE SPECIFIKA ETISKA STÄLLNINGSTAGANDENA. Den katolska synen på respekt för livet från dess första begynnelse till dess slut härleds logiskt ur den katolska synen på människan. Många människor har kanske inte reflekterat så mycket över vilka grundantaganden man mer eller mindre medvetet gjort i sina liv. HÄR KAN KONFRONTATIONEN MED JESUS KRISTUS VARA TILL HJÄLP. I denna konfrontation tror jag det visar sig att många människor står närmare Gud än vad de t.o.m. själva trodde från början. Evangelisationen handlar om att väcka tron och blåsa liv i den gudomliga gnista som varje människa bär inom sig.

 


Posted 2007-5-12 6:54 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren