Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

mars 2007 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Bilden av Ratzinger som bakåtsträvare felaktig och orättvis.

  Bilden av Ratzinger som bakåtsträvande konservativ som nu senast framställts i en artikel i DN av idéhistoriker Amanda Peralta är djupt missvisande och orättvis. Säkert finns det konsevativa krafter i kyrkan som vill tolka saker han säger i den riktningen, liksom det finns radikala krafter som känner sig motarbetade, och som har ett intresse av att upprätthålla den bilden, men båda har fel. Ratzinger, är framförallt en trons människa som tar sitt ämbete på högsta allvar och ser det som en tjänst...
  Sorterad under: ,
 • Andefattigt snömos om Katolska kyrkan.

  Att Amanda Peralta är en påvehatare blir tydligt i hennes artikel i DN, "Inkvisitorn". Så mycket mera än så går inte att få ut av denna andefattiga artikel. Invektiven blandas med olika påståenden som delvis uttrycker fakta som av hennes värderas negativt utan att hon förklarar varför, delvis direkt missvisande beskyllningar som hon onyanserat framför. Hon förfasar sig t.ex. över att påven föreslagit...
  Sorterad under:
 • Påtryckningsgrupper vill tvinga kyrkan ändra inställning i äktenskapsfrågan.

  Var Katolska kyrkan står i förhållande till synen på äktenskap tivlar väl ingen på. Svenska kyrkans hållning har framstått som mera vacklande och försiktigt öppen mot de nya strömningarna i samhället att göra äktenskapet könsneutralt. I de senaste reaktionerna på Regners slutbetänkande i äktenskapsutredningen tycks dock Svenska kyrkans ledning ha satt ner foten: Hit men inte längre. Man accepterar välsignelseakt för homosexuella par, men äktenskapet vill man skall fortsätta att vara vad det alltid...
 • Sharaf Hjältar bryter hederskulturens våld.

  Hederskulturen enligt vilken fäder och manliga släktingar tar sig rätt att mörda unga flickor som inte följer familjens önskningar när det gäller livsstil och partnerval är ett barbariskt och skrämmande inslag vi fått lära känna under senare år. Första gången jag som psykiatriker mötte problemet var för ett antal år sedan. På jouren mötte jag en skrämd invandrarflicka som skulle utvisas till Syrien. Hon var livrädd för att hennes familj skulle döda henne. Jag trodde då inte detta kunde vara sant...
 • Aningslöst att rasera äktenskapet.

  Övergivandet av äktenskapsinstitutionen i den biologiska och socialantropoogiska form som i alla tider varit en grund i den mänskliga gemenskapen, kan komma att få oanade konsekvenser. De som förespråkar detta är aningslösa och vet inte vad de håller på att rasera. ...
 • Biskop Anders: kalla till rådslag i abortfrågan!

  - Många har reagerat på artikeln som biskop Anders skrev tillsammans med Sten-Gunnar Hedin i DN , både positivt och negativt, "...det var inte min avsikt att tala om för någon hur man skall rösta i politiska val", säger biskop Anders i en artikel på Stockholms katolska stifts hemsida . "Likaså anser jag det viktigt att upprätthålla gränsen mellan kyrklig och politisk auktoritet, dels av respekt för samhällets demokratiska process, dels för att värna kyrkans frihet från politisk styrning...
 • Fallet Polen: Grundinställningen till abort i samhället påverkar aborttalen.

  Det finns en vanlig inställning bland förespråkarna för fri abort som ser ut ungefär så här: Det finns ett givet kvantifierat behov av aborter i populationen av kvinnor i ett land. Denna är opåverkbar av både antiabort-propaganda och lagstiftning. Om en kvinna har behov av att göra abort så förväntas det välövervägt och nödvändigt, och den etiska principen att erkänna hennes beslut, "rätten till sin kropp", väger alltid tyngre än fostrets skyddsvärde i egenskap av ett spirande mänskligt liv. Om kvinnan...
  Sorterad under: ,
 • Den inre kompassen.

  När man läser blogg-världens reaktioner på Arborelius och Hedins abort-artikel är det påfallande och nedslående hur många som hånar Kyrkans försvar för det ofödda livet. Som om vi godtyckligt kunde tillåta oss att förneka livet ena stunden för att i nästa stund kräva rättigheter baserade just på dessa grundläggande värderingar. Antingen är man helt förblindade, den inre kompassen har råkat i olag, eller också håller värderingarna i samhället på att svänga mot ett godtyckets etik där det är de starkas...
 • Gamla testamentets blodiga berättelser tolkas ytligt av okunniga journalister.

  Att be om förlåtelse för historiens synder är något som i högsta grad angår kristna. I Katolska kyrkan har detta varit ett viktigt tema under påven Johannes Paulus II´s tid. I encyklikan Ut unum sint uppmanar han alla kristna att erkänna sina misstag, förlåta och försonas. I mars 2000 bad han i Jerusalem om förlåtelse för katolikers synd mot judarna under alla tider. Kristna vallfärdar idag till de tidigare koncentrationslägren och håller under tårar gudstjänster och ber om förlåtelse för vad som...
 • Kyrkan skall vara profetisk, inte politiskt korrekt.

  Jag skrev tidigare att Arborelius och Hedin tar på sig ett ledarskap i svensk kristenhet genom sitt samarbete, förut genom Jesus-manifestet, nu genom att ge sig in i abort-debatten . Att det uppfattas så bekräftas av en artikel i DN i dag av missionsföreståndare Göran Zettergren, Svenska missionskyrkan och Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkan som just ifrågasätter ett sådant självpåtaget ledarskap. För givetvis finns ingen allmän acceptans för detta, och det var väntat att det skulle leda till ifrågasättande...
 • Att ha teorier om vad kyrkoledarna innerst inne tänker.

  I flera kommentarer efter de båda kyrkoledarnas artikel om abort i DN tillskrivs biskop Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin åsikter och tankar som de inte framför i artikeln, men som man ändå tror sig veta att de hyser. Göteborgsposten tror sig i en ledare 26/2 veta att de båda kyrkoledarna tror sig förfoga över samfundsmedlemmarnas röster. Granskar man Arborelius och Hedins artikel, så ser man 1) att de gör vissa antaganden om KD´s väljarbas samt 2) antyder att de kan tänkas aktivt bedriva valpropaganda...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren