Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kyrkorna behöver driva mer opinionsarbete för att väcka samvetena.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Det är väl ingen som på allvar tror att biskop Anders Arborelius och Pingst-föreståndaren Sten-Gunnar Hedin kommer att sadla om till politiska agitatorer till nästa val. Deras uppgift är och förblir att förkunna Evangeliet och väcka människors samveten. Det var också syftet med artikeln i DN. Genom att ge sig in på spekulationer om väljarsympatier med anledning av KD´s agerande fick artikeln troligen ett mycket större genomslag än om man inte sagt något om detta. Upprördheten över deras gästspel på politikens område är nästan komisk. Vissa kritiker hånar dem för att de är dumma som tror de har något inflytande över hur samfundsmedlemmarna röstar, andra ondgör sig över att de utövar hot och utpressning mot socialministern, underförstått tillskriver man dem en mycket stor politisk makt som de kan utöva.

Den makt de har är att förkunna det Evangelium de är satta att förvalta och att väcka människors samveten, och det kanske de behöver göra i ännu högre grad än vad som sker i dag. Låt artikeln i DN bli startskottet för en ny trend där förkunnelsen flyttar ut från de slutna kyrkorummen ut i samhället. Om för mänskligheten viktiga frågor kring rättvisa och människovärde står på spel, så kan givetvis kyrkorna inte heller avstå från att lägga sig i politiken. Detta brukar inte vara kontroversiellt när det handlar om rättvisa, att bekämpa fattigdomen och miljöfrågorna, men när det handlar om människovärdet i livets början stöter det plötsligt på patrull.

Min blogg-kollega Pelle Poluha är inne på liknande tankegångar. Han skriver:

...Kristdemokraterna förtjänar alltså kritik. Men Sten-Gunnar Hedin borde samtidigt rannsaka sitt eget samvete. Hur tydliga är pingströrelsen i abortfrågan? Kristdemokraterna behöver folkligt stöd för att ta steg i en mer abortrestriktiv riktning. Var är kyrkans röst? Även Arborelius borde fundera över om inte kyrkans opinionsarbete borde bestå i mer än att cirkulera påvliga dokument. Att skriva en debattartikel och klaga på Hägglund är inte fel. Men kyrkans stora arbete handlar om att väcka människors samveten.


Posted 2007-2-28 21:24 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren