Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Påven presenterar ny bok om Jesus
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Vatikanradions hemsida kan vi läsa att Benedikt XVI kommer ut med en ny bok om Jesus under våren. Den handlar om den historiska personen Jesus. Påven säger att han är övertygad om att Jesus så som vi möter honom i evangelierna är mycket mer logisk ur historisk synvinkel och mycket lättare att förstå, än de rekonstruktioner vi fått av Jesus de senaste årtiondena. Utvecklingen av den kritiska forskningen har lett till alltmer subtila skillnader vilket gjort att bilden av Jesus blivit diffus, samtidigt som han givits olika roller som mer avspeglar den enskilde författarens ideal än verkligheten. Även om misstron till denna typ av beskrivningar ökat, så har det lett till att bilden av Jesus blivit mera avlägsen. Samtidigt klargör forskningen att det är väldigt lite vi med visshet kan fastslå. Allt detta påverkar tron och vår intima vänskap med Jesus, menar påven.

Tron kan ju aldrig helt grundas på vetenskapen och forskningen, men vetenskapen och forskningen kan hjälpa oss att få perspektiv på tron och fördjupa vår reflektion. Tron är en skatt vi fått ta emot som Kyrkan förvaltar. Jag tror det är i detta perspektiv vi skall se påvens bok: Han skriver om sin metod för bibeltolkning:

"Jag har tillit till evangelierna, och jag har velat presentera Jesus i evangelierna som den sanne Jesus, som den "historiske Jesus" i ordets mening. Just för att jag tycker att Jesus historiskt sett är en klok och övertygande person. Om man läser ur historiskt perspektiv ser man en man och en väg som är värd tillit, man finner att trots att det finns många olikheter i skriftena i nya testamentet, finns ett djupt samförstånd dem emellan. Jag vill att läsaren ska förstå att jag inte skrivit denna bok för att gå emot modern bibeltolkning. Jag har endast försökt gå bortom den historiska-, kritiska- tolkningen och med nya metodiska kriterier tolka Bibeln teologiskt. Detta kräver naturligtvis att tron får en plats, men utan att alls avstå från det historiska värdet".

I en tidigare recension av Josf Ratzinger/påven Benedikt XVI´s tidigare skrifter, "Vägen till Jesus Kristus" och encyklikan "Gud är Kärlek" skrev jag att kardinal Ratzinger/påven Benedikt XVI för mig alltmer framstår som en kyrkofader för vår tid. Vi ser med spänning fram mot den nya boken.

I detta sammanhang vill jag också notera att det kommit ut en ny bok om de senaste påvarna, skriven av Lars Cavallin: "Påvar i moderna tider" utgiven på förlaget Catholica.

 


Posted 2006-12-29 7:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren