Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Unik händelse i den interreligiösa dialogen: 38 muslimska intellektuella skriver brev till påven.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är en unik händelse i den interreligiösa dialogens historia att 38 muslimska intellektuella representerande alla olika riktningar inom Islam skriver ett öppet brev till påven som ett svar på det tal han höll i Regensburg. Brevet uttrycker respekt för påven, och man fortsätter dialogen om tro och förnuft som han inledde. De kritiserar också de muslimer som vill använda våld och som menar att ändamålet helgar medlet.

Alla krafter som vill uppvigla till strid och motsättningar verkar nu komma på skam, och det som från början verkade vara ett tragiskt missförstånd som några ville utnyttja för att blåsa upp konflikter kring visar sig nu mynna ut i en intensifierad fredlig dialog istället.

Vår granne på Internet, Katolsk Observatör har en sida med länkar där material från efterdyningarna till påvens Regensburg-föreläsning finns samlade. Där finns även länk till de trettioåttas brev och kommentarer till brevet.

Till länksida på Katolsk Observatör


Posted 2006-10-23 20:51 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren