Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

juli 2006 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Icke-konfessionalitet är en tro bland andra. Religionen är en del av människans existens.

  I debatten om religiösa friskolors vara eller inte vara hänvisas ofta till en objektivt vetenskapsgrundad skola som motvikt till konfessionella skolor som bygger på subjektiva åskådningar. Går det att vara neutral i fråga om tro och livsåskådning? Guds existens går inte att bevisa inte heller motbevisa, det är en fråga om livshållning. Också ateism är en livsåskådning som egentligen kan jämställas med en tro. Inom vetenskapen talar man ofta om ett agnostiskt förhållningssätt: Eftersom kunskap om...
  Sorterad under:
 • Sanningens minut närmar sig för Svenska kyrkan.

  I höst skall Svenska kyrkans kyrkostyrelse fastställa ordningen som skall användas för välsignelseakten för samkönade par som ingått partnerskap. Förslaget som varit ute på remiss i stiften har fått genomgående nedgörande kritik. Ett hastverk, inte teologiskt genomtänkt, är exempel på kommentarer. Vad sägs t.ex. om valet av texter? Om berättelsen om David och Jonatan blir påbjuden text, hur skall det tolkas? Både David och Jonatan var gifta fäder, David hade dessutom haft ett stort antal hustrur...
 • Allt bättre relationer mellan Katolska kyrkan och Pingströrelsen.

  " Man kan bara drömma om vad som skulle kunna hända om alla de många och stora lutherska, ortodoxa och katolska katedralerna i Europa, skulle fyllas av människor som på ett nytt sätt öppnar sig för den helige Ande och låter sig drabbas av en ny evangelisationsiver." (Lars-Ivar Nilsson, svensk representant på Global Christian Forum´s senaste möte.) Mycket ekumeniskat arbete bedrivs i nätverksform oberoende av officiella kontakter. Tidningen Dagen rapporterar från Global Christian Forum´s senaste möte...
  Sorterad under:
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren