Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

april 2006 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

  • Bort med religionsfobikerna från skol-katedrarna!

    Nu går Lärarnas Riksförbund genom sin ledare Mette Fjelkner ut med propån att skolor på religiös grund inkl. kristna skall förbjudas. (DN debatt 16 april) Som motivering anges bl.a. faran att skolans vetenskapliga grund skulle undermineras, som exempel anges rädslan att få in kreationism-debatten från USA med krav på att undervisa i intelligent design som alternativ till Darwins teori. Katolska friskolor i Sverige har alltid byggt på den fastlagda läroplanen och gett eleverna en mycket god kunskapsgrund...
  • Heteronormativitet ej likställt med homofobi och diskriminering.

    Alla människor har lika värde och står under vissa grundläggande lika livsvillkor. Till dessa vilkor hör att vi alla har blivit till genom en mamma och en pappa. Detta gäller också HBT-personer. Till livsvillkoren hör också att livet inte alltid är rättvist. Vi kan berövas det skydd och den omsorg vi borde ha rätt till genom våra föräldrar. Vikarierande vårdare eller fosterföräldrar/adoptivföräldrar kan då behöva träda in. Att det funnits fördomar och diskriminering mot homosexuella är klart, och...
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren