Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

mars 2006 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Katoliker borde synas mer i den offentliga debatten.

  Respekt grundades 2001 som en rörelse inom Katolska kyrkan i Sverige. Man sprider kunskap om Katolska kyrkans syn i viktiga medicinsk-etiska frågor bl.a. genom sin webb-plats och nu genom publikation av den lilla skriften "Respekt för människans värdighet - Etisk analys och katolsk syn på 14 medicinsk-etiska områden". Områden som behandlas är bl.a. abort, familjeplanering, eutanasi, palliativ vård och stamcellsforskning. Varje avsnitt inleds med en översikt över medicinska och juridiska fakta, därefter...
 • Kyrkan utvecklas bäst i motvind

  Att kyrkan utvecklas bäst och stärks under perioder av motgång visar inte minst de första kristna århundrandena då kyrkan trots förföljelse spreds runt hela medelhavet. Det fanns ett nära samband mellan tro och människornas vardagsliv. Människor var beredda att gå i döden för sin tro. Från och med Konstantin-eran då kristendomen blev stadsreligion började en stagnation. Många förnyelserörelser som i det långa loppet visat sig omistliga för kyrkans andliga utveckling rönte från början stort motstånd...
 • Katolska kyrkan behöver städa framför egen dörr

  Fastan är en tid av självrannsakan och omvändelse. Låt inte detta bli ett andligt utanpå-verk som vi pliktskyldigt och traditionellt gör, utan låt oss verkligen gå till rätta med varandra. Det som behöver ändras på djupet är ofta det vi minst av allt vill se eller erkänna. Ibland kommer saker i dagen som klart indikerar att allt inte står rätt till: Vi har tidigare hört om pedofilskandalerna i USA. Enligt John Jay-rapporten var så många som 4% av prästerna på något sätt involverade i pedofili-brott...
 • Hammar en dialogens människa.

  TV programmet Existens hade igår en intervju med ärkebiskop KG Hammar med anledning av det stundande skiftet på ärkebiskopsposten i Svenska kyrkan. Mycket kritik må riktas mot hans sätt att uppfatta sin roll som ärkebiskop, men jag måste säga att jag uppskattar hans lugna och ödmjuka sätt att framhäva dialogen. Intervjuaren ville fokusera på de dagspolitiska frågorna, huruvida det går för långsamt med radikaliseringen av kyrkan, kvinnoprästfågan, vigning av homosexuella etc. och om det inte var dags...
 • Var förs det offentliga samtalet idag?

  Diskussions- och chatt-forum på internet liksom mailing-listor har blivit vanliga på senare år. Ungdomar tycker om den snabbare formen av kommunikation i realtid som chatten innebär. Intressegrupper av olika slag håller sig gärna med en mailinglista där man kan utbyta erfarenheter och information med likasinnade. Det senaste tillskottet till kommunikation på internet är bloggen, en slags dagbok på internet varigenom politiker, företag, privatpersoner kan kommunicera med en större publik. Internet...
 • Ordens inflation.

  Ord står för betydelse och mening. I begynnelsen hade orden stor tyngd som bärare av betydelse och mening. Innan papyrus fanns muntlig tradition, sagor och sägner berättades från generation till generation. Sedan uppfanns olika underlag att skriva på. Bokrullar, skickliga skrivare präntade böcker i klostren, en bok var något mycket kostbart. Sedan kom boktryckar-konsten som gjorde att böcker kunde spridas i större skala, men fortfarande hade det skrivna ordet en stor tyngd. I vårt mediasamhälle tycks...
 • Nu flyttar jag bloggen till Isidor katolskt forum

  Jag började blogga i december 2005, mina tidigare artiklar kan läsas på www.isidor.se/blogg . Det känns bra att få vara med och starta ett samtalsforum om katolsk tro på internet, det känns som en mycket meningsfull uppgift, och jag är glad för den respons det fått med många nya användare som registrerat sig de sista dagarna. Jag har skickat ut inbjudningsbrev brett till vänner och personer jag känner inom alla samfund. För...
  Sorterad under:
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren